การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

Uncategorized การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

ไร่หมุนเวียน สิทธิทางวัฒนธรรมเพื่อความเป็นธรรมทางนิเวศและสังคม[1]

Rotational farming: Cultural rights for ecological and social practice ดรกฤษฎา บุญชัยKritsada Boonchaiสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาLocal Development Institute (LDI) บทคัดย่อ             ไร่หมุนเวียน คือระบบการผลิตพื้นบ้านของคนกะเหรี่ยงและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่บนที่สูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่นๆ โดยประยุกต์จากกระบวนการของนิเวศป่าเขตร้อนชื้นด้วยการทำการผลิตในระยะสั้นและปล่อยพักฟื้นระยะยาวจนผืนดินคืนความสมบูรณ์แล้วจึงวนกลับมา... อ่านต่อ
53 min read