• 1/62, Ngam Wong Wan 43 Alley, Lane 19, Thung Song Hong, Lak Si Bangkok, Thailand 10210
  • 02 955 5230

กิจกรรม

  • Home
  • กิจกรรม

กฤษฎา บุญชัย: “30 ปี ขบวนป่าชุมชน” กับ “กฎหมายที่แย่ แต่ดีกว่าไม่มี” ระหว่างลุ้นคดีกรณีรุกที่ป่าของ ส.ส.หญิงเมืองราชบุรี ชวนคุยเบาๆ กับกฤษฎา บุญชัย จากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในฐานะคนในขบวนภาคประชาชนที่ผลักดันแนวคิด “คน” อยู่ร่วมกับ “ป่า” ประสบการณ์การเคลื่อนไหวอันยาวนานและการรวบรวมข้อมูลจากเรื่องราวกว่า 30 ปี กลั่นกรองมาเป็น “รายงานการศึกษา 30 ปีขบวนการป่าชุมชน”

เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก นำโดยผญ.สุวิน พ่วงแพ และกองเลขาเครือข่าย จัดให้มีการประชุมตณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายโซนพื้นที่ตำบลท่ากระดาน โซนพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบ โซนพื้นที่ตำบลคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โซนพื้นที่ตำบลเกษตรสุวรรณ จังหวัดชลบุรี

วันที่  29 พฤศจิกายน  2562 ผม กฤษฎา บุญชัย ผู้จัดการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา วันนี้ผมได้ไปนำเสนอผลการถอดบทเรียนป่าชุมชนกรณีศึกษากับเครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ที่โฟกัสรีสอร์ท ฉะเชิงเทรา ซึ่งในวันนี้นับเป็นการประชุมประจำปีของเครือข่ายป่าชุมชนที่มีสมาชิกถึง 80 หมู่บ้าน ผมอยากจะรู้ว่าชุมชนแต่ละที่เขามีความฝันหรือเป้าหมายที่อยากจะเห็นป่าชุมชนของตัวเองเป็นอย่างไร

วันที่  15 พ.ย.62 วันนี้มาเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการตำบลชมภู อำเภอสารภีครับ เมื่ออย่างก้าวเข้ามาพบกับความตื่นตาตื่นใจในบรรยากาศการจัดงานที่ผู้เฒ่าสูงวัยมาร่วมมากมายอย่างสวยงามกิจกรรมที่น่าสนใจ พ่ออินสม อุตสุภา ประธานศูนย์บริการคนพิการ เล่าว่า ศูนย์คนพิการแห่งนี้เกิดจากแรงกายแรงใจของคนพิการซึ่งมีประชากรอยู่ร้อยละ 4 ของประชากรทั้งหมดที่มีแปดพันกว่าคน

วันที่  15 พฤศจิกายน  2562 บ่าย ช่วงบ่ายเมื่อวานผมไปเยี่ยมโครงการศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนเชียงใหม่ ที่ ตำบลหนองตองพัฒนาอำเภอหางดง น่าตกใจมากที่ตำบลหนองตอง มีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 26 หรือราว 2 พันกว่าคน จากประชากร 8,000 กว่าคน กลุ่มผู้สูงอายุที่นี่เข้มแข็งมากครับมีผู้นำที่เป็นประธานสภาผู้สูงอายุที่ลุกขึ้นมาทำงานเพื่อผู้สูงอายุในชุมชนต่อเนื่องยาวนาน

15 พฤศจิกายน 2562 เชื่อมพลังชุมชน สร้างคุณค่าชีวิตคนชรา สวัสดีครับผมกฤษฎา บุญชัย ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในฐานะกรรมการบริหารแผนสำนัก 2 สสส. เมื่อวานและวันนี้ผมได้มาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของแผนงานกลุ่มประชากรเฉพาะ โดยเป็นเรื่องราวของผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการ เริ่มต้นจากเมื่อวานเช้าไปเยี่ยมเยียนชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง

วันที่  10 พ.ย.62 เมื่อวาน 10 พย.62 ผมกฤษฎา บุญชัย ผจก.สทพ.ได้ไปถอดบทเรียนการจัดการป่าชุมชนที่บ้านคลองเตย ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีบ้านอื่นๆ มาร่วมถอดบทเรียนได้แก่ บ้านนาอีสาน บ้านนายาว และบ้านนางามด้วยครับ เริ่มจากเจ้าบ้านคือ บ้านคลองเตย การจัดการป่าชุมชนที่นี่มีความซับซ้อน ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งใหม่ไม่นาน

วันที่ 9 พ.ย.62 เมื่อวานนี้ (9 พย.) ผมกฤษฎา บุญชัย ผจก. สทพ.ได้ไปเยี่ยมเยียนตลาดกรีนเนอรี่ ที่ true digital park สุขุมวิท 101 เป็นครั้งแรก ที่นี่เป็นตลาดอาหารออแกนิคจากชุมชน และสินค้าจากผู้ประกอบการด้านสังคม ตลาดที่นี่ บุกเบิกโดยคุณ เอชแห่ง Creative Move ซึ่งมีเป้าหมายอยากจะพัฒนาตลาดอาหาร ปลอดภัยเพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม สังคมสำหรับผู้บริโภคในเมืองที่ต้องการทางเลือกในชีวิตที่ดี ผมมาช่วยกรีนเนอรี่ในการพัฒนาระบบตลาดอาหารอินทรีย์ที่ชุมชน

วันที่ 4 พ.ย. 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองม่วง ม.4 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อเศรษฐกิจชุมชน และสุขภาวะชุมชนที่ดี จากการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาะ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัตืการเพื่อถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและป่าชุมชน

วันที่  28 ตุลาคม  2562 ผม กฤษฎา บุญชัย ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาครับ วันนี้ผมได้รับเชิญจากภาคีลุ่มน้ำโขง โดยพี่มนตรี จันทวงศ์ กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง มาเป็นผู้ดำเนินรายการเวทีเรื่องเขื่อนไชยะบุรี กับคำถาม ความรับผิดชอบและธรรมาภิบาลของกลไกระดับประเทศและระหว่างประเทศ ที่ศาลาประชาคมอำเภอปากชม จังหวัดเลย เขื่อนไชยะบุรีซึ่งเป็นโครงการเขื่อนของไทยที่ไปลงทุนสร้างในลาว