กิจกรรม

กิจกรรม

พุทธธรรม และหลักการสิทธิเสรีภาพ โดยศาสตาจารยเ์สน่ห์ จามริก

นรานรติ รจฉฺาน เภทา สตฺตา สุเขสิโน สพเพปิ สุขิโน โหนฺติ สุขิตตฺตา จ เขมิโน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม

ในวาระปี ที่ 90 ของ ศ.เสน่ห์ จามริก โดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล

แรกเมื่อเห็นชื่อ เสน่ห์ จามริก นั้นผมมีอายุราว 18 ปี ชื่อน้ีปรากฏอยู่บนปกหนังสือเล่ม หน่ึงเป็นเล่มบางๆซึ่ง ผมจำช่ือ ไม่ได้แล้ว จำได้เพียงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่อยู่ในความสนใจของผม แต่เนื่องจากตอนนั้นผมกำลัง ตกอยู่ในห้วงภวังค์ของการเมืองฝ่ายซ้าย แถมยังอยู่ต่างจังหวัดอีกด้วยเงิยที่มีจึงใช้สำหรับซื้อหนังสือซ้ายๆเท่านั้น  แต่ถึงกระนั้นชื่อของ เสน่ห์ จามริก ก็อยู่ในความจำของผมตลอดมา (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม

มีช่องว่างเพื่อเรียนรู้

ภาพท่านอาจารย์นั่งสบายๆ อยู่บนเสื่อที่ปูบนพื้นดิน ใต้ร่มเงาไม้ในไร่นา แวดล้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านและพวกเราเป็นภาพที่พวกเราได้เห็นตลอดช่วงเวลาที่ทำงานร่วมกับท่านการร่วมแลกเปลี่ยนอย่างออกรสชาติและมีชีวิตชีวาท่านเปี่ยมด้วยพลังความเชื่อมั่นใส่ใจอย่างจรดจ่อฟังชาวบ้านพูดและทุ่มเทความพยายามความอดทนทั้งปลุกทั้งปลอบให้ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนนั้นได้เห็นคณุค่าความหมายของ การดำรงวิถีชีวิตบนฐานทรัพยากร (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม

ยอดสะเดา ปลาดุกย่าง น้าปลาหวาน โดย พิทยา ว่องกุล

การทำงานเป็นความสุข การรับฟังและเคารพความเห็นผู้อื่นเป็นทางเลือก และการเลือกพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นทางออกสำหรับนักวิชาการรัฐศาสตร์ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก บนเส้นทางการพัฒนาที่ขรุขระ เต็มไปด้วยความยากจน หนี้สิน และการเอารัดเอาเปรียบ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม

เรียนรู้จากครูชื่อเสน่ห์ จามริก โดย เจตนา นาควัชระ

ผมรู้จักกับท่านอาจารย์เสน่ห์มานานมาก ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กมัธยมต้น ท่านเป็นเพื่อนสนิทของพี่ชาย คือ พจนา นาควัชระ ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกัน เรียนเตรียมธรรมศาสตร์และเรียนปริญญาตรีพร้อมกัน ท่านมาที่ บ้านบ่อยๆ ผมทราบดีว่าท่านเรียนเก่งมาก จบธรรมศาสตร์บัณฑิตก่อนเวลา 4 ปีเพียงคนเดียวในรุ่นของท่าน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม

ประวัติท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก (2554)

การเมือง ซึ่งนักศึกษาสมัยนนั้นไม่เข้าใจความห่วงใยและเอื้ออาทรนี้ ประวัติท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก (2554) ฉบับเต็ม (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

อาจารย์เสน่ห์ จามริก นักรัฐศาสตร์บูรณาการหนึ่งเดียว

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี, (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) โชคดีในชีวิตของผมอย่างหนึ่งคือการได้รู้จักและได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

อาจารย์ผู้ให้ความรู้ และมุมมอง

โดย ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ ท่านอาจารย์เสน่ห์  จามริก  ท่านสอนคณะรัฐศาสตร์  ผมเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี  ๒๕๑๙ ท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นรองอธิการบดีในช่วงที่ท่าน อป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

ฐานทรัพยากรไทยในมุมมองของ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

โธมัส มัลธัส (Thomas Malthus) ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวอังกฤษได้เคยกล่าวเชิงทำนายไว้เมื่อกว่าสองร้อยปีที่แล้วว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญในอนาคต ก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ประชากรโลกจะเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่ทรัพยากรที่มีอยู่ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

เสน่ห์ จามริก จากนักรัฐศาสตร์สู่นักขับเคลื่อนวิชาการเพื่อสิทธิชุมชนและสังคม

โดย กฤษฎา บุญชัย[1] “ ผมได้เรียนรู้จากการทำงานพัฒนาชุมชนในช่วงกว่า 10 ปีมานี่ มากยิ่งกว่าตอนสอนที่รัฐศาสตร์เกือบ 30 ปี” นั่นเป็นคำกล่าวที่อาจารย์เคยพูดเมื่อครั้งผมเริ่มทำงานที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาใหม่ๆ (ปี 2537) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read