กิจกรรม

กิจกรรม

ยอดสะเดา ปลาดุกย่าง น้าปลาหวาน โดย พิทยา ว่องกุล

การทำงานเป็นความสุข การรับฟังและเคารพความเห็นผู้อื่นเป็นทางเลือก และการเลือกพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นทางออกสำหรับนักวิชาการรัฐศาสตร์ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก บนเส้นทางการพัฒนาที่ขรุขระ เต็มไปด้วยความยากจน หนี้สิน และการเอารัดเอาเปรียบ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม

เรียนรู้จากครูชื่อเสน่ห์ จามริก โดย เจตนา นาควัชระ

ผมรู้จักกับท่านอาจารย์เสน่ห์มานานมาก ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กมัธยมต้น ท่านเป็นเพื่อนสนิทของพี่ชาย คือ พจนา นาควัชระ ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกัน เรียนเตรียมธรรมศาสตร์และเรียนปริญญาตรีพร้อมกัน ท่านมาที่ บ้านบ่อยๆ ผมทราบดีว่าท่านเรียนเก่งมาก จบธรรมศาสตร์บัณฑิตก่อนเวลา 4 ปีเพียงคนเดียวในรุ่นของท่าน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม

ประวัติท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก (2554)

การเมือง ซึ่งนักศึกษาสมัยนนั้นไม่เข้าใจความห่วงใยและเอื้ออาทรนี้ ประวัติท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก (2554) ฉบับเต็ม (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

อาจารย์เสน่ห์ จามริก นักรัฐศาสตร์บูรณาการหนึ่งเดียว

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี, (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) โชคดีในชีวิตของผมอย่างหนึ่งคือการได้รู้จักและได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

อาจารย์ผู้ให้ความรู้ และมุมมอง

โดย ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ ท่านอาจารย์เสน่ห์  จามริก  ท่านสอนคณะรัฐศาสตร์  ผมเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี  ๒๕๑๙ ท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นรองอธิการบดีในช่วงที่ท่าน อป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

ฐานทรัพยากรไทยในมุมมองของ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

โธมัส มัลธัส (Thomas Malthus) ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวอังกฤษได้เคยกล่าวเชิงทำนายไว้เมื่อกว่าสองร้อยปีที่แล้วว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญในอนาคต ก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ประชากรโลกจะเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่ทรัพยากรที่มีอยู่ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

เสน่ห์ จามริก จากนักรัฐศาสตร์สู่นักขับเคลื่อนวิชาการเพื่อสิทธิชุมชนและสังคม

โดย กฤษฎา บุญชัย[1] “ ผมได้เรียนรู้จากการทำงานพัฒนาชุมชนในช่วงกว่า 10 ปีมานี่ มากยิ่งกว่าตอนสอนที่รัฐศาสตร์เกือบ 30 ปี” นั่นเป็นคำกล่าวที่อาจารย์เคยพูดเมื่อครั้งผมเริ่มทำงานที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาใหม่ๆ (ปี 2537) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

ศ.เสน่ห์ จามริก เชื่อมร้อยรัฐศาสตร์-สังคมศาสตร์กับการเคลื่อนไหวของชุมชนเรื่องฐานทรัพยากร

  โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ พวกเรารู้จักชื่อ ศเสน่ห์ จามริก ตั้งแต่ทำกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและตอนที่เริ่มต้นทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยเมื่อปี 2527 (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

พลังวิชาการ สู่สังคมเสรี

โดย อยศ สันตสมบัติ พระพรหลั่งดุจสายน้ำพรั่งพรูสู่ชีวิตมนุษย์เสมอหากเราเลือกจะน้อมรับ พินิจอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมา พระพรประการหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตมีพลัง คุณค่า และความหวัง คือ การได้พบเจอครูแท้มากมายหลายท่าน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

" 90 ปี อ.เสน่ห์ จามริก "

พวกเราอดีตนักศึกษายุค 14 ตุลา 2516 ในช่วงนั้น ไม่น่ามีใครที่ไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read