ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีร่วมลงชื่อสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.กำกับ ดูแล การจัดการ อากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ

เอกสาร ร่างพรบ กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ (ฉบับเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย) อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://drivegooglecom/file/d/1G1zEHo_veTY-VFhx3Ki7RvvBvo_N8fLW/view วิธีร่วมลงชื่อสนับสนุน ร่าง พรบกำกับ ดูแล การจัดการ อากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ 1โหลดและกรอกแบบฟอร์มที่ได้ส่งมาให้ ตามแนบ https://wwwldiorth/wp-content/uploads/2020/09/แบบฟอร์มเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายdoc 2 กรอกแบบฟอร์มตามตัวอย่างที่ส่งให้ ตามแนบ 3 ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นต์กำ... อ่านต่อ
2 min read
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกันระดมรายชื่อ เสนอร่างกฎหมายกำกับดูแลจัดการอากาศเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ

เครือข่ายอากาศสะอาดขอเชิญทุกท่านที่ห่วงใยในปัญหาฝุ่น PM 25 พิจารณาให้ความเห็นและร่วมมือเผยแพร่ร่าง พรบกำกับดูแลการจัดการอากาศเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ ร่าง พรบดังกล่าวมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดการปัญหาอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย ที่มา ของร่าง พรบ นี้ : จากการทำงานของเครือข่ายอากาศสะอาด ตั้งแต่มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาจากความจริงในพื้นที่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางวิชาการข้ามศาสตร์ และกลไกการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งร... อ่านต่อ
4 min read
ข่าวประชาสัมพันธ์

(สำเนาร่าง) พระราชบัญญัติ การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด

ยกร่างโดยอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุลคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาลมหายใจเชียงใหม่ ขณะนี้ยื่นรายชื่อต่อรัฐสภาแล้ว พรรคการเมืองแตกต่างก็กำลังจะทำร่างมาประกบ ติดตามต่อไปนะครับ ว่าเราจะมีกฎหมายจากภาคประชาชนที่คุ้มครองสิทธิในอากาศ จากปัญหาฝุ่น PM 25 ได้หรือไม่ นายกฤษฎา บุญชัยสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา อ่าน(สำเนาร่าง) พระราชบัญญัติ การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ฉบับเต็มได้ที่ https://wwwldiorth/wp-content/uploads/2020/08/89886pdf https://youtube/U5RFV2XXNOI... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อสารจากตัวแทนภาคประชาชน ในคณะทำงานประสานงานข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐเพื่อของใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องการเสนอโครงการของภาคประชาชน

กรอบ แนวทางการเสนอโครงการฯ คุณสมบัติขององค์กรภาคประชาชนที่เสนอโครงการฯ เป็นองค์กรภาคประชาชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ยังมีการดำเนินงานตามภารกิจจัดตั้งอย่างต่อเนื่องลักษณะข้อเสนอโครงการฯข้อเสนอโครงการฯมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนงงานหรือโครงการที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พศ2563, มติครม และระเบียบสำนักนายกข้อเสนอของโครงก... อ่านต่อ
5 min read