เล่าขานบ้านเมือง

ข่าวประชาสังคม เล่าขานบ้านเมือง

คุยกับเลขาธิการ (4) "4P-W พลังสังคมสุขภาวะ"

1 ตุลาคม 2559  นับเป็นวันแรกของการใช้ยุทธศาสตร์ใหม่และโครงสร้างการบริหารจัดการที่ปรับใหม่ ตามแผนงานหลักของสชฉบับที่3 พศ 2560-2564  บรรยากาศในสำนักงาน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้ง5ภูมิภาค กำลังมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันเป็นที่คึกคักพอประมาณ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าว เล่าขานบ้านเมือง

"เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย"

แถลงข่าวการประกวดผลงานนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนทั่วไป "เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย"  พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการโครงการฯ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เล่าขานบ้านเมือง

Bangkok Post : Column : ABOUTPolitics 20 February 201

Column : ABOUTPolitics The military government is said to have alienated several of its allies after reportedly accusing them of meddling in the affairs of pro-civil groups, particularly the Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าว เล่าขานบ้านเมือง

ฝากกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

พลเดช  ปิ่นประทีป / เขียนให้โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ในช่วงนี้แรงกดดันทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงได้หันกลับไปสู่คณะกรรมาธิการยกร่ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เล่าขานบ้านเมือง

ทุ่งยางแดงโมเดลอาจได้ผล..แต่ยังไม่ใช่ปฏิรูปครับ

 ทุ่งยางแดงโมเดลอาจได้ผลแต่ยังไม่ใช่ปฏิรูปครับ พลเดช  ปิ่นประทีป  ประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  ( เขียนให้โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ 1 เมษายน 2558) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เล่าขานบ้านเมือง

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ยื่นร่างพระราชกฤษฎีกาพัฒนาชายแดนใต้ แก่ สปช.

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ยื่นร่างพระราชกฤษฎีกาพัฒนาชายแดนใต้แก่ สปช เลขา เกลี้ยงเกลา / รายงาน               สภาประชาสังคมชายแดนใต้และเครือข่าย ยื่นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้(องค์การมหาชน) พศ25แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช 5 จังหวัด) กอรมนและศอบต (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เล่าขานบ้านเมือง

HIV/AIDS กำลังกลายเป็นอดีต

  พลเดช  ปิ่นประทีป เมื่อปี 2533 (คศ1990) ผมได้รับคำสั่งจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้เข้ามารับผิดชอบเป็นหัวหน้าฝ่ายควบโรคติดต่อของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอีกตำแหน่งหนึ่ง   โดยมีภารกิจในการต่อต้านการแพร่ระบาดของ HIV/AIDS ที่กำลังคุกคามพื้นที่พิษณุโลกและจังหวัดภาคเหนือเป็นประการสำคัญ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
3 min read
เล่าขานบ้านเมือง

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพลังประชาสังคม ปฏิรูปประเทศไทยในยุค คสช.

เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย Thailand Development Forum : TD Forum "แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพลังประชาสังคม ปฏิรูปประเทศไทยในยุค คสช" โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เล่าขานบ้านเมือง

ขบวนองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง

เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย Thailand Development Forum : TD Forum  "ขบวนการองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง" โดย พลากร  วงศ์กองแก้ว (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เล่าขานบ้านเมือง

ขบวนองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง

"ขบวนองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง" โดย นายพลากร วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read