ข่าวประชาสังคม

ข่าวประชาสังคม

ยกเครื่องระบบดูแลในภาวะฉุกเฉินของประเทศ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พศ2551 อายุองค์กร 10 ปี มีผลงานเชิงนวัตกรรมมากมาย ภาคีเครือข่ายปฏิบัติการหลากหลาย และมีพัฒนาการก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม

“สำลี ใจดี แกร่งกล้าเป็นตำนาน”

ชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านอาจารย์สำลี ใจดี ประทับอยู่ในความรับรู้และความทรงจำของผมมานานร่วมสี่ทศวรรษ แต่เพิ่งมามีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดในช่วงสี่ปีหลัง (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม

รวมศูนย์นโยบาย กระจายบริหารจัดการ : จุดร่วมการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข

แม้ขณะนี้ได้มีแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 10 ประเด็น ประกาศออกมาในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม

คุยกับเลขาธิการ (34) ธรรมนูญชุมชนคนคลองเปรม

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธณะ ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลการฟื้นฟูคลองเปรมประชากร ได้เชิญผมไปร่วมหารือพร้อมกับคณะทำงานจากหน่วยงานหลายกระทรวงในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม

คุยกับเลขาธิการ (35) “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีพลัง”

การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(NHA)ในแต่ละปี อยู่ในความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”(คจสช) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย สชเป็นเพียงเลขานุการของคณะกรรมการเท่านั้น จึงเป็นกลไกกระบวนการส่วนกลางของภาคีเครือข่าย ที่ช่วยกันกำหนดรายละเอียดและลงมือทำ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม

ภาคีการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

ในคราวที่ ดรสุเมธ ตันติเวชกุล เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์  เมื่อได้สรุปผลงานการพัฒนาประเทศภายใต้แผนชาติ ฉบับที่ 1-7 รวม 35 ปี ว่า “เศรษฐกิจดี  สังคมมีปัญหา  การพัฒนาไม่ยั่งยืน”  ท่านจึงได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางสังคมระดับอาวุโสกลุ่มหนึ่ง จัดให้มีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาประเทศแบบมีส่วนร่วมเป็นครั้งแรก โดยใช้เทคนิคกระบวนการที่เรียกว่า AIC เข้ามาช่วย จนมาเป็นแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 8  พศ 2540-2544 (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม

[VDO] นโยบานด้านสุขภาพของพรรคการเมืองไทย โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป

นโยบานด้านสุขภาพของพรรคการเมืองไทย โดย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มุมมองที่มีต่อนโยบายด้านสุขภาพของแต่ละพรรคการเมืองเป็นอย่างไรบ้าง การกระจายอำนาจ และอุปสรรคที่มีต่อนโยบายด้านสุขภาพที่รัฐบาลในอนาคตจะต้องรับมือ การที่แต่ละพรรคการเมืองชูนโนบายการนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพมาใช้ เป็นไปได้แค่ไหน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติของชาวระนอง

ปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 25 ได้สร้างกระแสความตื่นตัวในเรื่องมลภาวะทางอากาศของคนในกรุงเทพฯและปริมณฑลอย่างรวดเร็ว (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม

“นโยบาย เพื่อการเอาชนะพิบัติภัยท้องถนน”

พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์ / วันพุธที่ 2มกราคม 2562 (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม

นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับวิถีแห่งการจัดการร่วมกัน

แต่เดิม นโยบาย”การทวงคืนผืนป่า”ตามแนวคิดแนวทางของข้าราชการประจำ มุ่งจัดระเบียบและแก้ปัญหาการบุกรุกป่าโดยใช้อำนาจแบบแข็ง ไล่ยึดและทุบทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างของนายทุนที่บุกรุกที่ป่า จนเกิดเป็นข่าวครึกโครม  เมื่อเจอกับชาวบ้านที่ยากจนและมีความเดือดร้อนจริง ซึ่งมักไร้สิทธิ์ไร้เสียง ไร้อำนาจต่อรอง และไม่มีทางอื่นไป  รัฐบาลชุดใดก็ยังแก้ปัญหาให้กับพวกเขาไม่ได้ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read