ข่าวประชาสังคม

นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับวิถีแห่งการจัดการร่วมกัน

แต่เดิม นโยบาย”การทวงคืนผืนป่า”ตามแนวคิดแนวทางของข้าราช …

นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับวิถีแห่งการจัดการร่วมกัน Read More »

คุยกับเลขาธิการ (29) “ประชาธิปไตย กับ การมีส่วนร่วม”

ภายหลังมีประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว …

คุยกับเลขาธิการ (29) “ประชาธิปไตย กับ การมีส่วนร่วม” Read More »

มติสมัชชาสุขภาพ : ตัวอย่างของ “นโยบายสาธารณะโดยสังคม”

พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขี …

มติสมัชชาสุขภาพ : ตัวอย่างของ “นโยบายสาธารณะโดยสังคม” Read More »

ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุข (๒) “ปฏิรูปกระบวนทัศน์ สร้างนำซ่อม”

พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขีย …

ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุข (๒) “ปฏิรูปกระบวนทัศน์ สร้างนำซ่อม” Read More »

ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุข (1) “แยกชัดบทบาท เพิ่มประสิทธิภาพ ตรวจสอบถ่วงดุลจริง”

งานสาธารณสุขเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของป …

ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุข (1) “แยกชัดบทบาท เพิ่มประสิทธิภาพ ตรวจสอบถ่วงดุลจริง” Read More »

Scroll to Top