กิจกรรม

กิจกรรม

15 พฤศจิกายน 2562

15 พฤศจิกายน 2562 เชื่อมพลังชุมชน สร้างคุณค่าชีวิตคนชรา สวัสดีครับผมกฤษฎา บุญชัย ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในฐานะกรรมการบริหารแผนสำนัก 2 สสส เมื่อวานและวันนี้ผมได้มาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของแผนงานกลุ่มประชากรเฉพาะ โดยเป็นเรื่องราวของผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการ เริ่มต้นจากเมื่อวานเช้าไปเยี่ยมเยียนชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาเรื่องผู้สูงอายุขาดคนดูแล ผู้สูงอายุยากไร้ เป็นปัญหาใหญ่ของชุมชน ลำพังชุมชนและหน่วยราชการยังไม่สามารถหาวิธีการที่เหมา... อ่านต่อ
7 min read
กิจกรรม

วันที่  10 พ.ย.62

วันที่  10 พย62 เมื่อวาน 10 พย62 ผมกฤษฎา บุญชัย ผจกสทพได้ไปถอดบทเรียนการจัดการป่าชุมชนที่บ้านคลองเตย ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีบ้านอื่นๆ มาร่วมถอดบทเรียนได้แก่ บ้านนาอีสาน บ้านนายาว และบ้านนางามด้วยครับ เริ่มจากเจ้าบ้านคือ บ้านคลองเตย การจัดการป่าชุมชนที่นี่มีความซับซ้อน ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งใหม่ไม่นาน เกิดจากการอพยพของชาวบ้านอีสานหลากหลายที่ หลายระลอก เข้ามาทำมาหากินภายหลังผืนป่าถูกรัฐให้สัมปทานไม้ ชาวบ้านมาพร้อมกับการขยายตัวของพืชพาณิ... อ่านต่อ
10 min read
กิจกรรม

วันที่ 9 พ.ย.62

วันที่ 9 พย62 เมื่อวานนี้ (9 พย) ผมกฤษฎา บุญชัย ผจก สทพได้ไปเยี่ยมเยียนตลาดกรีนเนอรี่ ที่ true digital park สุขุมวิท 101 เป็นครั้งแรก ที่นี่เป็นตลาดอาหารออแกนิคจากชุมชน และสินค้าจากผู้ประกอบการด้านสังคม ตลาดที่นี่ บุกเบิกโดยคุณ เอชแห่ง Creative Move ซึ่งมีเป้าหมายอยากจะพัฒนาตลาดอาหาร ปลอดภัยเพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม สังคมสำหรับผู้บริโภคในเมืองที่ต้องการทางเลือกในชีวิตที่ดี ผมมาช่วยกรีนเนอรี่ในการพัฒนาระบบตลาดอาหารอินทรีย์ที่ชุมชน (ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค) ร่วมรับรอง (PGS) คราวนี้เป็นการปร... อ่านต่อ
7 min read
กิจกรรม

วันที่ 4 พ.ย. 2562

วันที่ 4 พย 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองม่วง ม4 ตชุมแสง อวังจันทร์ จระยอง เครือข่ายป่าชุมชนรอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อเศรษฐกิจชุมชน และสุขภาวะชุมชนที่ดี จากการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาะ (สสส) จัดประชุมเชิงปฏิบัตืการเพื่อถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและป่าชุมชน สำหรับพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง และป่าชุมชนตำบลพวา ต้นแบบ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองม่วง คณะกรร... อ่านต่อ
4 min read
กิจกรรม

วันที่  28 ตุลาคม  2562

วันที่  28 ตุลาคม  2562 ผม กฤษฎา บุญชัย ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาครับ วันนี้ผมได้รับเชิญจากภาคีลุ่มน้ำโขง โดยพี่มนตรี จันทวงศ์ กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง มาเป็นผู้ดำเนินรายการเวทีเรื่องเขื่อนไชยะบุรี กับคำถาม ความรับผิดชอบและธรรมาภิบาลของกลไกระดับประเทศและระหว่างประเทศ ที่ศาลาประชาคมอำเภอปากชม จังหวัดเลย เขื่อนไชยะบุรีซึ่งเป็นโครงการเขื่อนของไทยที่ไปลงทุนสร้างในลาว โดยกลุ่มธุรกิจและ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เขื่อนดังกล่าวจะเปิดทำการส่งไฟฟ้ามาไทยวันพรุ่งนี้ ปัญหาของเขื่อนนี้ก็เช่นเดียวกับเขื่อ... อ่านต่อ
7 min read
กิจกรรม

งานของเราอยู่กลุ่มไหน

ดรกฤษฎา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา นักวิชาการโครงการสนับสนุนวิชาการฯ บรรยายปฏิบัติการสร้างพลเมืองอาหารเพื่อระบบอาหารสุขภาวะที่ยั่งยืน ชี้ถึง 3 กระบวนทัศน์อาหารระดับสากล ได้แก่กระบวนทัศน์แบบนักผลิตที่สะท้อนในระบบอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ที่อยู่บนพื้นฐานกำไรสูงสุดและมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น GMOs และกระบวนทัศน์เชิงนิเวศผสมผสานที่อยู่บนพื้นฐานนิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิตอินทรีย์ มุ่งสร้างอาหารมั่นคงปลอดภัยให้คนยากจน และสิทธิอาหารของประชาชน แต่กลับเป็น... อ่านต่อ
3 min read
กิจกรรม เครือข่ายภัยพิบัติ

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ “เผ้วห้วย เผ้วบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง”

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ “เผ้วห้วย เผ้วบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง” ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติเมืองแม่สอด  และผู้นำชุมชน สนับสนุนโดย  อำเภอแม่สอด,เทศบาลนครแม่สอด, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม เครือข่ายภัยพิบัติ

มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 1 พศ 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม พศ 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม เครือข่ายภัยพิบัติ

แลกเปลี่ยนเสวนาเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ "อนาคต ไทสกล"

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
กิจกรรม เครือข่ายภัยพิบัติ

การเสวนาวิชาการ “ความเสี่ยงภัย (ใหม่) : ความหมาย ที่หลายหลากของภัยพิบัติ”

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 900-1530 น ณ ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read