• 1/62, Ngam Wong Wan 43 Alley, Lane 19, Thung Song Hong, Lak Si Bangkok, Thailand 10210
  • 02 955 5230

ความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน

  • Home
  • ความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน

เมล็ดพันธุ์อิสระ เรียบเรียง หมู่บ้านโพธิ์ทอง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จนทำให้ผู้คนจากหลายพื้นที่อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชน และประกอบอาชีพเกษตรกรรม กระทั่งตั้งรกรากหลายชั่วอายุคน ผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโพธิ์ทอง จึงเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่

เบญจมัยพร  เกิดมี เกียรติศักดิ์  ยั่งยืน “ผัก” คือ ผลิตผลจากพืชที่ใช้เป็นอาหาร ได้จากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เป็นอาหารหลัก 5 หมู่ รับประทานได้ทั้งที่เป็นผักสด และปรุงสุกแล้ว โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผัก มีใยอาหารสูง เป็นอาหารที่ให้วิตามิน และเกลือแร่ เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ต้านทานต่อโรค รักษาสมดุล และทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ ผักเป็นที่นิยมบริโภค

นายจรุงพัฒน์  ใจวงศ์ผาบ นายเกียรติศักดิ์  ยั่งยืน เมื่อได้ลงไปทำการเก็บข้อมูลภายใต้โครงการโรงเรียนปลูกคน คนปลูกอาหาร ที่โรงเรียนบ้านยางแดง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบป้ายไวนิลประกาศรางวัลจากการแข่งขันประกอบอาหาร และ “บุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนบ้านยางแดง” ตามด้วยรายชื่อนักเรียนหลายคน อาทิ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพแบบไทย

เมล็ดพันธุ์อิสระ เรียบเรียง ในนามความทันสมัย ทำให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ยิ่งห่างไกลกับการบริโภคผักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณา หรือสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มุ่งนำเสนอการบริโภคในรูปแบบของความทันสมัย รูปลักษณ์สีสันสวยงามทั้งในเรื่องหีบห่อหรือตัวอาหารเอง โดยไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณค่าต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของที่บริโภค เช่นคุณค่าทางโภชนาการ

เมล็ดพันธุ์อิสระ เรียบเรียง เมืองพัทลุงมีความหลากหลายทางภูมินิเวศน์ อันดูได้จากอาณาเขตด้านทิศตะวันตกจดเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นแนวเขาสลับซับซ้อน พาดผ่านเป็นแนวเหนือ–ใต้ ทำให้บริเวณนี้มีภูมิประเทศเป็นป่าดิบชื้น  ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้หรือสวนยางพาราเป็นส่วนมาก พืชผักธรรมชาติยังพอมีให้เก็บกิน ตอนกลางของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับโคกควน