ความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

โดยความร่วมมือ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหารตพระกลางทุ่ง อธาตุพนม จนครพนม โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ำโขง จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหารกลุ่มชุมชนคนฮักปากชม ตปากชม อปากชม จเลย วิถีปรับตัวชุมชนเพื่อความมั่นคงอาหาร และกอบกู้สิทธิของแม่น้ำโข... อ่านต่อ
6 min read
ความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ใส่ใจอาหาร (โรงเรียนปลูกคน คนปลูกอาหาร ตอนที่ 4 )

เมล็ดพันธุ์อิสระ เรียบเรียง หมู่บ้านโพธิ์ทอง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จนทำให้ผู้คนจากหลายพื้นที่อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชน และประกอบอาชีพเกษตรกรรม กระทั่งตั้งรกรากหลายชั่วอายุคน ผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโพธิ์ทอง จึงเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ และมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะด้านอาหารปลอดภัยให้แก่นักเรียน โดยเริ่มดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งเน้นจิตสำนึกต่อความมั่นคงทา... อ่านต่อ
5 min read
ความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน

LOVE โมเดลผักปลูกคน (โรงเรียนปลูกคน คนปลูกอาหาร ตอนที่ 6 )

เบญจมัยพร  เกิดมี เกียรติศักดิ์  ยั่งยืน “ผัก” คือ ผลิตผลจากพืชที่ใช้เป็นอาหาร ได้จากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เป็นอาหารหลัก 5 หมู่ รับประทานได้ทั้งที่เป็นผักสด และปรุงสุกแล้ว โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผัก มีใยอาหารสูง เป็นอาหารที่ให้วิตามิน และเกลือแร่ เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ต้านทานต่อโรค รักษาสมดุล และทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ ผักเป็นที่นิยมบริโภค อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ในการแปรรูปอาหารเพื่อการถนอมอาหาร ได้เป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น บรรจุกระป๋อง ทำแห้ง แช่เยือกแข็ง ดองสา... อ่านต่อ
8 min read
ความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน

“เบื้องหลังรางวัลฯ”   โรงเรียนของหนู กิน อยู่ ปลอดภัย (โรงเรียนปลูกคน คนปลูกอาหาร ตอนที่ 5 )

นายจรุงพัฒน์  ใจวงศ์ผาบ นายเกียรติศักดิ์  ยั่งยืน เมื่อได้ลงไปทำการเก็บข้อมูลภายใต้โครงการโรงเรียนปลูกคน คนปลูกอาหาร ที่โรงเรียนบ้านยางแดง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบป้ายไวนิลประกาศรางวัลจากการแข่งขันประกอบอาหาร และ “บุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนบ้านยางแดง” ตามด้วยรายชื่อนักเรียนหลายคน อาทิ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพแบบไทย ระดับชั้น ป4-6 ระดับภาคกลางและตะวันออก ปี 2553 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น... อ่านต่อ
7 min read
ความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน

เติบโตด้วยเมล็ดพันธุ์ (โรงเรียนปลูกคน คนปลูกอาหาร ตอนที่ 3)

เมล็ดพันธุ์อิสระ เรียบเรียง ในนามความทันสมัย ทำให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ยิ่งห่างไกลกับการบริโภคผักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณา หรือสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มุ่งนำเสนอการบริโภคในรูปแบบของความทันสมัย รูปลักษณ์สีสันสวยงามทั้งในเรื่องหีบห่อหรือตัวอาหารเอง โดยไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณค่าต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของที่บริโภค เช่นคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย ที่สำคัญคุณค่าในวัฒนธรรมประจำถิ่น ดังนั้นเมื่อมีสิ่งชักนำเหล่านี้ทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆ พร้อมที่จะหันหลังให้ถิ่น ถ้าใครเคยเดินทางผ่... อ่านต่อ
11 min read
ความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน

เมื่อคนเลหันมาปลูกผักกิน (โรงเรียนปลูกคน คนปลูกอาหาร ตอนที่ 2)

เมล็ดพันธุ์อิสระ เรียบเรียง เมืองพัทลุงมีความหลากหลายทางภูมินิเวศน์ อันดูได้จากอาณาเขตด้านทิศตะวันตกจดเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นแนวเขาสลับซับซ้อน พาดผ่านเป็นแนวเหนือ-ใต้ ทำให้บริเวณนี้มีภูมิประเทศเป็นป่าดิบชื้น  ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้หรือสวนยางพาราเป็นส่วนมาก พืชผักธรรมชาติยังพอมีให้เก็บกิน ตอนกลางของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับโคกควน ผู้คนแถบนี้ทำนาในที่ลุ่ม ตรงโคกควนอาจมีสวนยางพารา หรือผลไม้ ผู้คนนิยมปลูกพืชผักต่างๆไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจึงขายต่อ ส่วนอาณาเขตด้านตะวันออก พื... อ่านต่อ
15 min read