ถอดเทป เวทีสภาประชาชนอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์ ว่าด้วยความล้มเหลวในการจัดการที่ดิน และป่าไม้

อ่านบันทึกการเสวนาออนไลน์…
ดาวน์โหลดไฟล์ ebook https://www.ldi.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ความล้มเหลวในการจัดการที่ดิน-และป่าไม้.pdf