ป้ายกำกับ: LDIblog

CSDI Blog

การกระจายอำนาจกับกระบวนการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากร บทเรียนจากท้องถิ่นว่าด้วยความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  เป็นแนวทางที่สำคัญต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น(Local Democratization) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read