ที่นี่ CSDI

ที่นี่ CSDI

กระบวนการทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพ

กระบวนการทำงานเสริมสร้าวความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพใน "การจัดการตนเองของพลเมืองเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมแม่สอด" คลิปประกอบ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ที่นี่ CSDI

ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้

ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้  พลเดช ปิ่นประทีป เขียนให้โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ที่นี่ CSDI

รางวัลเพชรกนก กนกนาคราช

รางวัลเพชรกนก กนกนาคราช เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน บุคคล องค์กร ที่สร้างสมคุณงามความดี แก่สังคมและประเทศชาติ คุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป ได้รับรางวัลเช่นกัน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ที่นี่ CSDI

ฝากการบ้านกรรมการป.ป.ช.ชุดใหม่

ฝากการบ้านกรรมการปปชชุดใหม่ พลเดช  ปิ่นประทีป ประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เขียนให้โพสต์ทูเดย์ / ประจำวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ที่นี่ CSDI

วีดีทัศน์ ความจริงประเทศไทย

วีดีทัศน์ ความจริงประเทศไทย คลิกเพื่อดู วีดีทัศน์ scenario ๕ ประเทศ คลิกเพื่อดู (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ที่นี่ CSDI

ประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม

ประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม    พวกเรา ผู้แทนองค์กรร่วมจัดงาน และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่๗ “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า พวกเราจะมุ่งมั่น ผนึกกำลังร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ดังนี้  (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ที่นี่ CSDI

ปรับรูป ลดขนาด เปลี่ยนงบประมาณ กระจายการจัดการ

 ปรับรูปลดขนาดเปลี่ยนงบประมาณกระจายการจัดการ  พลเดช ปิ่นประทีป / เขียนให้โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่4มีนาคม2558  การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องหนึ่งที่สภาปฏิรูปแห่งชาติกำลังระดมความคิดและช่วยกันออกแบบ ซึ่งคาดว่าภายในเดือนหน้าคงจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าจะปฏิรูปจากอะไรไปสู่อะไร การบริหารราชการในปัจจุบันยังคงเป็นแบบรวมศูนย์   (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
2 min read
ที่นี่ CSDI

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

วันนี้เป็นวันที่ผมต้องขับเคลื่อนร่างพรบสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติพศให้สามารถผ่านมติที่ประชุมใหญ่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติไปให้ได้เพราะ นี่คือภารกิจสำคัญ มีมิติในทางประวัติศาสตร์และเป็นผลงานรูปธรรมที่เป็นชิ้นเป็นอันของสปชคนหนึ่งด้วย (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ที่นี่ CSDI

๑๕ วาระการปฏิรูปต้องผนึกกำลัง

       วันเวลาตามโรดแม็พการทำงานของสภาปฏิรูปเคลื่อนไปไม่มีหยุด สมาชิก ๒๕๐ คนต่างเร่งทำงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสังคมภายนอกอย่างไม่ย่อท้อ โดยเฉพาะกลุ่ม ๒๐ คนที่ขันอาสาเข้าไปทำงานในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งดูเหมือนว่าจะหนักกว่าเพื่อน แต่งานก็มีความก้าวหน้าไปมากดังที่มีรายงานข่าวทางสื่อมวลชนออกมาให้ได้ติดตามกันเกือบทุกวัน จึงเป็นที่มั่นใจได้ในระดับที่แน่นอนว่ารัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนรอคอยจะเสร็จทันตามกำหนดเวลา (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ที่นี่ CSDI

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานพื้นที่

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานพื้นที่ โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ระยะขยายผล (ชชต) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read