เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

ใบสมัครสมาชิก สxส

สามารถ Download เอกสารการสมัครสมาชิกได้ที่ link ข้างล่าง ใบสมัครสมาชิก สxส ไฟล์ PDF ใบสมัครสมาชิก สxส ไฟล์ Word... อ่านต่อ
1 min read
เอกสารเผยแพร่

รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง : จากมติสมัชชาสุขภาพ สู่ปฏิบัติการภาคสนาม

ยุทธศาสตร์สังคม ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เอกสารเผยแพร่

รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชน

กระแสนโยบายชุมชนเข้มแข็ง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าชุมชนท้องถิ่นมีความสำคัญในฐานะที่เป็นฐานรากของสังคมฐานรากของตึกที่แข็งแรงเท่านั้นจึงจะสามารถรองรับโครงสร้างอาคารที่สูงใหญ่ได้ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เอกสารเผยแพร่

ประวัติมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LOCAL DEVELOPMENT FOUNDATION)

1  ประวัติการก่อตั้ง สืบเนื่องจากที่รัฐบาลแคนาดา  ร่วมกับรัฐบาลไทย  ได้จัดตั้งและทดลอง ระบบการช่วยเหลือของรัฐบาลแคนาดา ต่อการพัฒนาชนบทในประเทศไทยในรูปแบบ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เอกสารเผยแพร่

Local Development Foundation/Institute History

Local Development Foundation/Institute   The Local Development Institute (LDI) the  operational body Local Development Foundation (LDF) was establishment in 1991 with financial support from Canadian International Development Agency (CIDA) about 151 million baht Between 1991-1998 LDF/LDI organized the CIDA Fund projects along with the goal of strengthen the capacity for self -  determination in poor communities, by enhancing the effectiveness of Thai NGOs and rural development programs for t... อ่านต่อ
4 min read
เอกสารเผยแพร่

ประวัติความเป็นมาของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ความเป็นมาจากกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย – แคนาดา สู่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในช่วงปีพุทธศักราช  2520  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุกรุ่นไปด้วยกลิ่นไอของสงคราม ทั้งสงครามเวียนนาม  กัมพูชา และการเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลของโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก องค์กรสนับสนุนความช่วยเหลือระหว่างประเทศของรัฐบาลแคนาดา (Canadain International Development Agency : CIDA)  ได้กำหนดแผนระยะยาว โดยเลือกให้ความช่วยเหลือประเทศ... อ่านต่อ
20 min read
เอกสารเผยแพร่

ชีวิตสาธารณะ ?

พระสุบิน  ปณีโต เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม  จตราด      เรื่องการพัฒนาคน ต้องพัฒนาความรู้ การคิดแบบเก่าๆจะ ไม่ทันยุค ตอนนี้คิดอยู่ว่าจะสนับสนุนชุมชนให้เป็นปึกแผ่นได้อย่างไร จากต่างคนต่างอยู่ มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันให้ได้ ร่วมคิดกันให้ได้ ทำให้เห็นว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เอกสารเผยแพร่

กิจกรรมงานละครหุ่นมือ

    กิจกรรมงานละครหุ่นมือ กิจกรรมเพื่อเยาวชนและคนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ชีวิตและผลงานของบรรพชน คนการเมืองและเสรีไทยของท้องถิ่น (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read