สื่อเผยแพร่

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน กิจกรรม สื่อเผยแพร่

เมื่อศิลปะมาบรรจบกับวิทยาศาสตร์และบทกลอน

เมื่อศิลปะมาบรรจบกับวิทยาศาสตร์และบทกลอนก่อเกิดเป็นความลงตัวใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ที่จะพาทุกทุกท่านได้ทำความเข้าใจและตระหนักไปพร้อม ๆ กันกับคำว่า“วิกฤตน้ำท่วม” ที่จะกลืนกินสรรพสิ่งบนผืนดินที่ทรงคุณค่านี้ไป โดยศิลปินที่ชื่อว่า อธิวุธ งามนิสัยที่สร้างสรรผลงานศิลปะ จากแดนบูรพาสะท้อนวิกฤตโลกร้อน ผลงานตอนจบจะเป็นเช่นไร มารอลุ้นกันครับ𝐿𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔𝑤𝑖𝑡ℎ𝑡ℎ𝑒𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠... อ่านต่อ
2 min read
สื่อเผยแพร่ เครือข่ายภัยพิบัติ

แนวทาง เครื่องมือประเมินความเสี่ยงภัยระดับชุมชน-ท้องถิ่น

การจัดทำข้อมูลพื้นที่ประสบภัยเพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบที่เกิดในกลุ่มเปราะบางผ่านการศึกษาสภาพพื้นที่  สถานการณ์ภัย การรับมือจัดการภัยของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกความร่วมมือที่เกื้อกูล  ทั้งในภาวะวิกฤติกระทั่งการฟื้นฟู โครงการถอดบทเรียนการประเมินสถานภาพความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560  ... อ่านต่อ
1 min read
สื่อเผยแพร่

คนกรุงกว่าพันร่วมงาน BIGBANG บางกอก 2547

คนกรุงกว่าพันร่วมสะท้อนความต้องการของคนกรุงเทพ พร้อมระดมสมองเค้นกลยุทธ์แก้ปัญหาของคนเมืองในงาน BIGBANG บางกอก 2547 เพื่อเสนอต่อผู้สมัครผู้ว่าฯกทม เป็นทางเลือกใหม่ที่โดนใจคนกรุงมากขึ้น (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read