เศรษฐกิจและสังคม

บทความ เศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจและสังคม

การออกแบบยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนสังคม

กฤษฎา บุญชัย ปัญหาของวิธีคิดออกแบบยุทธศาสตร์กระแสหลัก แนวคิดเรื่อง ยุทธศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมเป็นแนวคิดทางการทหารที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคม ได้ถูกนำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนา โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ เช่น รัฐบาล ราชการ เอกชน ประชาสังคม การเปลี่ยนบทบาทจากสถานการณ์การสู้รบ มาเป็นการพัฒนาที่มีปัจจัยกว้างขวางและซับซ้อนมากกว่า ทั้งปัญหาที่เผชิญ เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ภาคีที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากรที่มี ช่วงเวลาที่ต้องการผลสัมฤทธิ์ และอื่น ๆ ทำให้ความหมาย... อ่านต่อ
13 min read
เศรษฐกิจและสังคม

บันทึกเวทีสภาประชาชน อภิปราย ออนไลน์ ไม่ไว้วางใจรัฐบาล ครั้งที่ 2 : ในญัตติ การผลักดันให้ประเทศไทยไปเจรจาเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)

อ่านบันทึกการเสวนาออนไลน์…ดาวน์โหลดไฟล์ ebook https://wwwldiorth/wp-content/uploads/2021/12/CPTPPpdf สภาประชาชน 5 ภาค เปิด"เวทีสภาประชาชนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล (ออนไลน์) ครั้งที่ 2ในญัตติ : การผลักดันให้ประเทศไทยไปเจรจาเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 1300 – 1600 น เผยแพร่ทางเพจ : สภาประชาชนภาคใต้, The Reporters, วาระปกป้องแผ่นดินใต้, NGOs ใต้, FTA Watch, สื่อเถื่อน ข่าว, P-Move... อ่านต่อ
1 min read