นิเวศ ชีวภาพ ความมั่นคงอาหารชุมชนลุ่มน้ำโขง

นิเวศ ชีวภาพ ความมั่นคงอาหารชุมชนลุ่มน้ำโขง

สถานภาพวิชาการ เพื่อแม่น้ำโขงที่ยั่งยืน และเป็นธรรม

สัมภาษณ์ : ผศดรกนกวรรณ มโนรมย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดย : ดรกฤษฎา บุญชัย สัมภาษณ์ ผศดรกนกวรรณ มโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กฤษฎา: สวัสดีครับอาจารย์กนกวรรณ จากที่ได้คุยกันเรื่องเวทีสังเคราะห์บทเรียน ออกแบบอนาคต และยุทธศาสตร์ของภาคประชาสังคมต่อลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือบทเรียนของนักวิชาการ และภาควิชาการ มองอดีต และปัจจุบัน ขออาจารย์ช่วยประเมินสถานะความรู้ บทบาทงานวิชาการต่อเรื่องแม่น้ำโขง มีความก้าวหน้า หรือผลสำเร็จ หรือการสร้างผลสะเทือนอย่างไรได้บ้าง... อ่านต่อ
19 min read
นิเวศ ชีวภาพ ความมั่นคงอาหารชุมชนลุ่มน้ำโขง

อนาคตลุ่มน้ำโขง ในบริบทการขยายอำนาจของจีน

สัมภาษณ์ รศวรศักดิ์ มหัทธโนบล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย ดรกฤษฎา บุญชัย สัมภาษณ์ รศวรศักดิ์ มหัทธโนบล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กฤษฎา: สวัสดีครับอาจารย์วรศักดิ์ ขอชวนอาจารย์คุยเรื่องบทบาทจีนในลุ่มน้ำโขง ช่วงแรก ขออาจารย์เล่าภาพเบื้องต้น จีนให้ความสำคัญ หรือมองบทบาทแม่น้ำโขงอย่างไรบ้าง ทั้งเชิงมิติทรัพยากร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วรศักดิ์: หากพูดถึงแม่น้ำโขงเป็นกรณีศึกษา ขอเริ่มต้นว่า ไม่เฉพาะแม่น้ำโขง หรือแม่น้ำสายอื่น ๆ ของจีน หรือท... อ่านต่อ
19 min read
นิเวศ ชีวภาพ ความมั่นคงอาหารชุมชนลุ่มน้ำโขง บทความ

ไก/เทา พืชอาหารธรรมชาติลุ่มน้ำโขง

รพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ (1) แนะนำไก/เทา สาหร่ายน้ำจืดที่มีตามลำน้ำโขง มีชื่อเรียกตามถาษาท้องถิ่นว่า ไก (ไค - ลาว) หรือ เทา (เตา - ลาว) ตามแต่ละชนิดและพื้นที่ โซนน้ำโขงทางเชียงรายจะเรียกว่า ไก ส่วนน้ำโขงทางภาคอีสานส่วนใหญ่จะเรียกสาหร่ายแม่น้ำโขงว่าเทาทั้งหมด ไม่ว่าจะเส้นสั้นหรือยาว สาหร่ายน้ำจืดแท้จริงไม่ใช่พืช แต่ก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเป็นสิ่งที่อยู่คู่แม่น้ำโขงและวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับแม่น้ำโขงมาช้านาน  ไก/เทาเหล่านี้เป็นทั้งแหล่งอาหาร ที่ยึดเกาะ และแหล่งอนุบาลของปลาและสัตว์น้ำ... อ่านต่อ
8 min read