นิเวศ ชีวภาพ ความมั่นคงอาหารชุมชนลุ่มน้ำโขง

นิเวศ ชีวภาพ ความมั่นคงอาหารชุมชนลุ่มน้ำโขง บทความ

ไก/เทา พืชอาหารธรรมชาติลุ่มน้ำโขง

รพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ (1) แนะนำไก/เทา สาหร่ายน้ำจืดที่มีตามลำน้ำโขง มีชื่อเรียกตามถาษาท้องถิ่นว่า ไก (ไค - ลาว) หรือ เทา (เตา - ลาว) ตามแต่ละชนิดและพื้นที่ โซนน้ำโขงทางเชียงรายจะเรียกว่า ไก ส่วนน้ำโขงทางภาคอีสานส่วนใหญ่จะเรียกสาหร่ายแม่น้ำโขงว่าเทาทั้งหมด ไม่ว่าจะเส้นสั้นหรือยาว สาหร่ายน้ำจืดแท้จริงไม่ใช่พืช แต่ก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและเป็นสิ่งที่อยู่คู่แม่น้ำโขงและวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับแม่น้ำโขงมาช้านาน  ไก/เทาเหล่านี้เป็นทั้งแหล่งอาหาร ที่ยึดเกาะ และแหล่งอนุบาลของปลาและสัตว์น้ำ... อ่านต่อ
8 min read