ป้ายกำกับ: LDM

สานพลังประชารัฐ

โปรแกรมฐานข้อมูลชุมชนและประชาสังคม Local Database Management (LDM)

  โปรแกรมที่ใช้บันทึกข้อมูล ประมวลข้อมูล เผยแพร่ และเก็บศึกษาฐานข้อมูลให้อยู่ในระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้งานเป็นเจ้าของฐานข้อมูล และโปรแกรมนี้ถูกใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคม และภาคชุมชน ให้มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง wwwldminth (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read