ช.ช.ต.

ช.ช.ต.

คลิปวิดีโอ กลุ่มเยาวชนตำบลพ่อมิ่ง : เยาวชนจิตอาสาในจังหวัดชายแดนใต้

โครงการเยาวชนตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จัดทำโดยเยาวชนตำบลพ่อมิ่ง (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

คลิปวิดีโอ กลุ่มเยาวชนตำบลพ่อมิ่ง : เยาวชนจิตอาสาในจังหวัดชายแดนใต้

โครงการเยาวชนตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จัดทำโดยเยาวชนตำบลพ่อมิ่ง (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

หนังสือ หยั่งราก ผลิใบ

กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน เริ่มจากการทำความเข้าใจระบบชุมชน หรือการแตกกรอบคิดในการศึกษาชุมชน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รวบรวมบทวิเคราะห์เรื่องการศึกษาในแง่มุมต่างๆ รวมถึงข้อเสนอ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม ช.ช.ต.

เครือข่ายประชาสังคม : พลวัต และบทเรียนการพัฒนาสู่สันติภาพชายแดนใต้

ชีวิต คือ เครือข่าย แบบแผนของชีวิตก็คือแบบแผนในรูปเครือข่าย ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไรก็ตามที่เรามองเห็นปรากฏการณืของชีวิตใดๆ นั้นคือเรากำลังเห็นความเป็นเครือข่าย (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

ด้วยรัก และอุดมการณ์ : บทบาทเยาวชนกับการทำงานพัฒนาบนพื้นที่ความขัดแย้ง

เมื่อย้อนนึกถึง ท่ีมา ความบันดาลใจที่ทําให้เยาวชนบางคนตัดสินใจ เดินบนเส้นทางงานพัฒนา แม้ในพื้นที่ท่ีได้ชื่อว่ามีความขัดแย้งและความรุนแรงสูง ไม่ว่าด้วยเพราะ ใจรัก การนึกถึงคนอื่น นึกถึงวันหน้า ต้องการสร้างพื้นที่ และเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

โลกใบใหม่ พลังสร้างสรรค์หญิงชายกับงานพัฒนาในพื้นที่ความขัดแย้ง

มนุษย์เรามีความแตกต่างหลากหลาย แต่ก็มีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ การเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่รวมกันและที่พิเศษต่างออกไปจากสัตว์อื่นก็คือหนุษย์เรียนรู้พัฒนาตนเองได้ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

หนังสือ สานปฎิสัมพันธ์ โยงใยวิถีชุมชน

สานปฎิสัมพันธ์ โยงใยวิถีชุมชน : บทเรียนงานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ ในมุมมมองปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

Fact sheet ช.ช.ต.

รวบรวมเรื่องราวของสามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการเล่าเรื่องของชุมชนต่างๆ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ช.ช.ต.

หนังสือ เรียนรู้ชุมชน ร่วมเรียนรู้ ค้นหาทุนและขุมพลังเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน

เรียนรู้ชุมชน เป็นแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จัดทำโดย โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read