(สำเนาร่าง) พระราชบัญญัติ การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด

ยกร่างโดยอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาลมหายใจเชียงใหม่

ขณะนี้ยื่นรายชื่อต่อรัฐสภาแล้ว พรรคการเมืองแตกต่างก็กำลังจะทำร่างมาประกบ ติดตามต่อไปนะครับ ว่าเราจะมีกฎหมายจากภาคประชาชนที่คุ้มครองสิทธิในอากาศ จากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้หรือไม่

นายกฤษฎา บุญชัย
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

อ่าน(สำเนาร่าง) พระราชบัญญัติ การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ฉบับเต็มได้ที่

https://www.ldi.or.th/wp-content/uploads/2020/08/89886.pdf