สานพลังประชารัฐ

สานพลังประชารัฐ

โปรแกรมฐานข้อมูลชุมชนและประชาสังคม Local Database Management (LDM)

  โปรแกรมที่ใช้บันทึกข้อมูล ประมวลข้อมูล เผยแพร่ และเก็บศึกษาฐานข้อมูลให้อยู่ในระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้งานเป็นเจ้าของฐานข้อมูล และโปรแกรมนี้ถูกใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคม และภาคชุมชน ให้มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง wwwldminth (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
MOJO

ลานสีไฟ จ.พิจิตร

ลานที่กระตุ้นจิตสำนักในการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิกฟื้นวิถีชีวิตบึงสีไฟ Credit ศปจพิจิตร (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
MOJO

ธรรมนูญสุขภาพตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด

การมีส่วนร่วมของชาวร้อยเอ็ดโดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ เกิดจากประชาชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของตัวเอง จัดทำโดย ศปจร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
MOJO

รวมพลังพลเมืองจิตอาสาชาวร้อยเอ็ด

เชิญร่วมเป็นจิตอาสาประชารัฐของจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโดย ศปจร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
สานพลังประชารัฐ

ทำเนียบ MOJO

ทำเนียบ นักวารสารศาสตร์มือถือ (Mobile Journalism – MOJO)  (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
งาน CSDI สานพลังประชารัฐ

รายละเอียดโครงการสานพลังฯ

โครงการสานพลังประชารัฐจังหวัดรณรงค์สร้างเสริมสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม (ปลุกพลังประชาคมจังหวัดเปลี่ยนไทย ระยะที่ 2) รายละเอียดโครงการ Inspring project pubilc... อ่านต่อ
1 min read
สานพลังประชารัฐ

เอกสารประกอบ เวทีการพัฒนาฐานข้อมูลและการรณรงค์สร้างสังคมสุขภาวะโดยสื่อออนไลน์ 16-17 ม.ค. 2560

"การพัฒนาฐานข้อมูลและการรณรงค์สร้างสังคมสุขภาวะโดยสื่อออนไลน์” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม midas ๖ ชั้น ๙  โรงแรมไมด้า  งามวงศ์วาน นนทบุรี เอกสารประกอบการประชุม... อ่านต่อ
1 min read