ทีวีพลเมือง

ทีวีพลเมือง

รายงานพิเศษ

ถ้าเปรียบประเทศไทยเหมือนผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดครั้งใหญ่  อาการเชื้อมะเร็งคอรัปชั่นที่ลุกลามในสังคมอย่างรวดเร็วนี้ เทียบเคียงกันแล้วในทัศนะของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการปฏิรูปสังคมปฏิรูป (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ทีวีพลเมือง

การจัดตั้งเครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง

เครือข่ายพลเมืองอภิวัฒน์ในความหมายของมัน เราเป็นกลุ่มที่อิสระแบบนี้ เราจะมุ่งปฏิรูปจิตสำนึกและวิธีคิดของคนไทยควบคู่ไปกับการเปลี่นแปลง (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
8 min read
ทีวีพลเมือง

พรรณิภา โสตถิพันธุ์ กับงานสื่อสารเพื่อประชาสังคม

“ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอแสควร์” ก้าวสู่เดือนที่ 2 กับ ตอนที่ 6: พรรณิภา โสตถิพันธุ์ กับงานสื่อสารเพื่อประชาสังคม (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ทีวีพลเมือง

“ฐานที่มั่น” คือหัวใจสำคัญในการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม

ร่มโพธิ์ลานไทร แอลดีไอสแควร์ สัปดาห์นี้เชิญพบกับ “อาจารย์อ้อ” “ฐานที่มั่น” คือหัวใจสำคัญในการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม ที่ต้องรักษาดูแลให้มั่นคง (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ทีวีพลเมือง

ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอ สแควร์: บทสัมภาษณ์ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์

“ถ้ารัฐอยู่ในสภาพที่ล้มเหลว (Failed State) แล้วสุขภาวะจะเกิดขึ้นได้ยังไงคุณธรรมมันจะยืนอยู่ได้อย่างไรชาติต้องมาก่อนใครล่ะที่ดูแลประเทศชาติ ถ้าไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแบบพวกเรา” (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ทีวีพลเมือง

"ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอ สแควร์" ตอน วิทยุชุมชน ท่ามกลางการจัดระเบียบใหม่

  ย่างเข้าเมษายนอุณหภูมิเริ่มทวีความร้อนสูงขึ้นๆ เฉกเช่นเดียวกับความร้อนแรงในการเดินหน้าจัดระ%... อ่านต่อ
1 min read
ทีวีพลเมือง

"ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอ สแควร์" ทีวีออนเว็บ ตอน ปฐมฤกษ์

ได้ฤกษเปิดตัว รายการ "ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอ สแควร์" แอลดีไอทีวี ทีวีบนอินเตอร์เน็ต ดำเนินรายการโดยนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ซึ่งเป็นรายการรายสัปดาห์ๆ ละ 1 ตอน โดยจะบันทึกเทปทุกวันศุกร์ เวลา 1000-1200 น และมีการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตไปพร้อมกัน ที่เว็บไซต์เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (คอสช) http://wwwaorsochoorg/ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารสำหรับข่ายงานประชาสังคม ซึ่งในระหว่างที่กำลังพัฒนาหน้าเว็บใหม่ LDI CHANNEL นั้น ก็เลยมาใส่ไว้ตรงจุดนี้ก่อน ในตอนแรกนี้จะเป็นการประเมินสถานการณ์ เหตุบ้า... อ่านต่อ
2 min read
ทีวีพลเมือง

การประเมินแบบเสริมพลัง

วีดิทัศน์ “การประเมินผลแบบเสริมพลัง” Empowerment Evaluation (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ทีวีพลเมือง

ศูนย์การเรียนรู้เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ ที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม

    พนัสนิคม อำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ขนาด 276 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการดำรงชีวิตของประชากร แต่กว่าจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีชุมชนที่น่าอยู่ กล่าวได้ว่าในการพัฒนาที่ผ่านมา เทศบาลเมืองพนัสนิคมไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเพียงลำพัง หากแต่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกัน มุ่งทำให้ท้องถิ่นของตนเองเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ติดอันดับต้นๆ เมืองหนึ่งของป... อ่านต่อ
1 min read