ป้ายกำกับ: แม่สอด

กิจกรรม เครือข่ายภัยพิบัติ

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ “เผ้วห้วย เผ้วบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง”

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ “เผ้วห้วย เผ้วบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง” ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติเมืองแม่สอด  และผู้นำชุมชน สนับสนุนโดย  อำเภอแม่สอด,เทศบาลนครแม่สอด, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เครือข่ายภัยพิบัติ

การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ เมืองแม่สอด

จัดทำโดย เครือข่ายภัยพิบัติเมืองแม่สอด ชุมชนแม่สอด และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
เครือข่ายภัยพิบัติ

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น อ.แม่สอด จ.ตาก

อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ทางสถาบันชุมชนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาพส่วน  โดยเฉพาะชุมชนแม่สอดทั้ง 20 ชุมชน ที่ลุกขึ้นมาจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเอง (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read