ป้ายกำกับ: เศรษฐกิจ

CSDI Blog

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economic) และไม่ไผ่บนเส้นทางแม่แจ่มโมเดล พลัส

การทำความเข้าใจแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือที่เรียกว่า Creative Economic อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับกลุ่มผู้คนที่ปฏิสัมพันธ์และมีบทบาทหรือกลุ่มที่สนใจงานเชิงสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economic) และไม่ไผ่บนเส้นทางแม่แจ่มโมเดล พลัส

การทำความเข้าใจแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือที่เรียกว่า Creative Economic อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับกลุ่มผู้คนที่ปฏิสัมพันธ์และมีบทบาทหรือกลุ่มที่สนใจงานเชิงสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read