ป้ายกำกับ: หรือวิธีการ “ตอนที่ ๑ ว่าด้วยคำถาม”

CSDI Blog

ป่า 40% หมกมุ่นในเป้าหมาย หรือวิธีการ “ตอนที่ 1 ว่าด้วยคำถาม”

๓  ทศวรรษกับความเชื่อและนโยบาย ว่าประเทศนี้ต้องมีป่า ๔๐%ของพื้นที่จากพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ  ๓๒๑ ล้านไร่ คือ ๑๒๙ ล้านไร่ จุดเริ่มต้นในมติ ครม ปี ๒๕๒๘ ตามข้อเสนอของกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  แปลกใจไหม (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read