ป้ายกำกับ: วิทยุชุมชน

ที่นี่ CSDI

“วิทยุชุมชน (2): สื่อสาธารณะระดับจุลภาค”

ปัญหาที่คุกคามสิทธิการสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน อย่างหนึ่งคือความเป็นอิสระในการรายงานข่าว ซึ่งสื่อมวลชนในประเทศไทยทุกแขนงมีข้อจำกัด ทั้งนี้เนื่องมาจากทุกองค์กรต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุน และนักการเมือง รวมทั้งอำนาจรัฐ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ที่นี่ CSDI

"วิทยุชุมชน(1): อย่านั่งรอเป็นฝ่ายถูกกระทำ" นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

เมื่อกระแสประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการเมืองภาคพลเมืองในประเทศไทยพัดแรงขึ้น ภายหลังเหตุการณ์ พฤษภาคม 2535 เรื่องสิทธิชุมชนจึงถูกกำหนดขึ้นไว้อย่างเป็นรูปธรรมในรัฐธรรมนูญ พศ2540 ทั้งในด้านฐานทรัพยากร การทำมาหากิน และการรับรู้ข่าวสาร มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ระบุชัดเจนว่าคลื่นความถี่เป็นสมบัติสาธารณะและต้องมีการจัดสรรให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม โดยมีองค์กรอิสระขึ้นมาดำเนินการ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
บทความ

ว่าที่ กสช. ขายไอเดียแก้ปัญหาวิทยุชุมชน

ว่าที่ กสช เสนอไอเดียแก้ปัญหาความสับสนของวิทยุชุมชน แบบไม่หักหาญ ด้วยแนวทางสมัครใจ จูงใจ และบังคับด้วยกฎหมายตามลำดับ เรียกร้องกระบวนการสรรหา กสช ควรจะเดินหน้าต่อให้เร็ว (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
บทความ

ทิศทางอนาคตวิทยุชุมชน

วิทยุชุมชนเป็นสมบัติของชุมชนหนึ่งๆ ชุมชนนั้นเป็นเจ้าของร่วมใช้ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์แล้ววิทยุชุมชนต้องยึดหลักว่าคนในชุมชนเป็นได้ทั้งคนพูดและคนฟัง(ดรเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์) (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
บทความ

วิทยุชุมชน เพื่อสิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วม และประชาธิปไตย

“กฎหมายที่มีอยู่เดิม กรมประชาสัมพันธ์ไม่สามารถจัดสรรคลื่นความถี่ หรือออกใบอนุญาตใหม่ให้กับใครได้" (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
Uncategorized

วิทยุชุมชน : เกิดและอยู่อย่างไรให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน

จำนวนเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญ จำนวนสมาชิกที่เป็นคนในชุมชน มีความสำคัญกว่าเพราะคือสิ่งชี้ว่าได้รับความสนับสนุนอย่างไรจากชุมชน  (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
บทความ

วิทยุชุมชน ไม่ยอมขึ้นทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์ และยืนยันว่าต้องไม่มีโฆษณา

วิทยุชุมชนทั่วประเทศกว่า 200 คน ปฏิเสธการอยู่ภายใต้ร่มธงของกรมประชาสัมพันธ์ คัดค้านการขึ้นทะเบียน ไม่สนเส้นตายสิ้นเดือนนี้ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read