ป้ายกำกับ: ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุข

ข่าวประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุข (๒) “ปฏิรูปกระบวนทัศน์ สร้างนำซ่อม”

พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์ / พุธที่ 4 มิถุนายน 2561 (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read