ป้ายกำกับ: มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

SDGs จากผืนดิน

ภูมิอากาศวิทยา ปัญหาการเมืองของความรู้สภาวะโลกร้อน

  “อีก 11 ปี (พศ2573) หากโลกควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 15 องศาได้ โลกจะประสบความวิบัติอย่างแก้ไขไม่ได้” นี่เป็นคำเตือนที่จริงจังที่สุดของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ว่าโลกไม่เหลือเวลาที่จะผัดผ่อนการแก้ปัญหาต่อไปแล้ว เพราะนับตั้งแต่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2538 พิธีสารเกียวโต 2548 มาจนถึงข้อตกลงปารีส ปี 2558 เป็นเวลา 20 ปีแล้วที่โลกมีข้อตกลงลดก๊าซเรือนกระจก แต่ก็โลกไม่ได้ลดการปล่อยก๊าซลงเลย มีแต่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากภาคพลัง... อ่านต่อ
10 min read