ป้ายกำกับ: ฝายมีชีวิต

ความรู้ในงานพัฒนา เครือข่ายภัยพิบัติ

คู่มือการสร้างฝายมีชีวิต

ฝายมีชีวิตคืออะไร ฝายมีชีวิต คือ ฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read