ป้ายกำกับ: ป่าไม้

CSDI Blog

ป่า 4๐% หมกมุ่นในเป้าหมาย หรือวิธีการ “ตอนที่ 5 สวนสมรม ป่าของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพิ่มป่าเกิน 40%"

สวนสมรมเป็นการปลูกต้นไม้ที่เดินตามแนวพระราชดำริ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กล่าวคือ พระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๓ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog

ป่า 40% หมกมุ่นในเป้าหมาย หรือวิธีการ “ตอนที่ 4 ธนาคารต้นไม้ตามรอยพ่อตั้งแต่เกิด”

“เราต้องทำอย่างไรก็ตามให้เกษตรกรรักษาที่ดินทำกินไว้ให้ได้  ถ้าเขารักษาไม่ได้เขาจะเป็นคนไร้ที่ดินทำกิน และจะกลายเป็นทาสแรงงานในสังคมเมือง ซึ่งเราไม่ประสงค์เลยจะให้คนของเราเป็นทาสใคร”  เป็นพระราชดำรัส (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog

ป่า 40% หมกมุ่นในเป้าหมาย หรือวิธีการ “ตอนที่ 3 ธนาคารต้นไม้นวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ”

ผมแปลคำว่า “ความเป็นธรรม”  หมายถึง “ต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ให้ผู้อื่นเอาเปรียบ”  สิ่งนี้จึงเป็นหลักธรรมพื้นฐานของธนาคารต้นไม้ มันใช้ตอบคำถามและข้อสงสัยว่าธนาคารต้นไม้ คืออะไร ดำเนินการบนแนวคิด ความเชื่อ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog

ป่า 40% หมกมุ่นในเป้าหมาย หรือวิธีการ “ตอน 2 ธนาคารต้นไม้เชิงวิภาษวิธี”

๓๔ คำถาม เพื่อกระชากกระตุ้นเตือนไม่ให้สังคมไทยทำอะไรตามๆกันอย่างไม่รู้ เกี่ยวกับป่า ๔๐% ของพื้นที่ประเทศ ผมจะทยอยตอบคำถามนั้น และปรารถนาให้สังคมค้นหาคำตอบในเนื้อคำถามนั้นไปพลางๆ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog

ป่า 40% หมกมุ่นในเป้าหมาย หรือวิธีการ “ตอนที่ 1 ว่าด้วยคำถาม”

๓  ทศวรรษกับความเชื่อและนโยบาย ว่าประเทศนี้ต้องมีป่า ๔๐%ของพื้นที่จากพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ  ๓๒๑ ล้านไร่ คือ ๑๒๙ ล้านไร่ จุดเริ่มต้นในมติ ครม ปี ๒๕๒๘ ตามข้อเสนอของกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  แปลกใจไหม (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read