ป้ายกำกับ: นวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ

CSDI Blog

ป่า 40% หมกมุ่นในเป้าหมาย หรือวิธีการ “ตอนที่ 3 ธนาคารต้นไม้นวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ”

ผมแปลคำว่า “ความเป็นธรรม”  หมายถึง “ต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ให้ผู้อื่นเอาเปรียบ”  สิ่งนี้จึงเป็นหลักธรรมพื้นฐานของธนาคารต้นไม้ มันใช้ตอบคำถามและข้อสงสัยว่าธนาคารต้นไม้ คืออะไร ดำเนินการบนแนวคิด ความเชื่อ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read