ป้ายกำกับ: ญี่ปุ่น

ความรู้ในงานพัฒนา เครือข่ายภัยพิบัติ

ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น 4 กรณี : การศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่น

โดย  พลเดช  ปิ่นประทีป กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2561 (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read