ป้ายกำกับ: จิตอาสาประชารัฐ

ข่าวประชาสังคม

บททดสอบจิตอาสาประชารัฐ

พลเดช ปิ่นประทีป / เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์ / พุธที่ 2 สิงหาคม 2560   (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม

บททดสอบจิตอาสาประชารัฐ

พลเดช ปิ่นประทีป / เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์ / พุธที่ 2 สิงหาคม 2560   (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าวประชาสังคม

จิตอาสาประชารัฐ การลงทุนพัฒนาจังหวัดสู่สังคมไทย 4.0

  “ประเทศไทย 40”  นับเป็นวิสัยทัศน์เชิงทิศทางนโยบายและเป้าหมายสำคัญชิ้นหนึ่งของรัฐบาลที่มีพลังดึงดูดความสนใจจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกระดับ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read