ความเสี่ยงภัย (ใหม่) : ความหมายที่หลายหลากของภัยพิบัติ