ข่าวสาร

ข่าวสาร

รายงานการดำเนินงานของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ปี 2564 และทิศทางปี 2565

รายงานการดำเนินงานของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ปี 2564 และทิศทางปี 2565 ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ) อยู่ในช่วงการฟื้นฟูองค์กรขึ้นมาใหม่ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดย สทพกลับไปหาเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดตั้งของสถาบันฯ พร้อมกับพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม คือ 1) พัฒนาความเป็นสถาบันวิชาการที่สร้างและขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นในมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน การประเมินผลกระทบก... อ่านต่อ
12 min read