กิจกรรม

CSDI Blog กิจกรรม

พลังวิชาการ สู่สังคมเสรี

โดย อยศ สันตสมบัติ พระพรหลั่งดุจสายน้ำพรั่งพรูสู่ชีวิตมนุษย์เสมอหากเราเลือกจะน้อมรับ พินิจอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมา พระพรประการหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตมีพลัง คุณค่า และความหวัง คือ การได้พบเจอครูแท้มากมายหลายท่าน (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

" 90 ปี อ.เสน่ห์ จามริก "

พวกเราอดีตนักศึกษายุค 14 ตุลา 2516 ในช่วงนั้น ไม่น่ามีใครที่ไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
CSDI Blog กิจกรรม

ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก : นักวิชาการผู้เป็นกัลยาณมิตรของสังคมไทย

โดย วีระ  สมบูรณ์ ศาสตราจารย์ เสน่ห์  จามริก เป็นที่รู้จักยกย่องมากมายด้วยคุณูปการหลากหลายมิติ แต่หากจะกล่าวโดยรวมเพื่อนำเสนอในโอกาสนี้ อาจประมวลเป็นสามประการหลักได้ว่า (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read