ข่าว

ข่าว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกล ในถิ่นทุรกันดาร โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตามพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ข่าวการประชุม โครงการเครือข่ายการศึกษาทางไกลฯ วิทยาลัยสารพัด ช่างธนบุรี และพิธีมอบทุนสนับสนุนในโครงการเครือข่ายการศึกษาทางไกลฯ กศทอ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าว เล่าขานบ้านเมือง

"เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย"

แถลงข่าวการประกวดผลงานนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนทั่วไป "เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย"  พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการโครงการฯ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าว ข่าวประชาสังคม

การฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาตำบลบนฐานความต้องการของประชาชน : กลุ่มอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

การฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาตำบลบนฐานความต้องการของประชาชน กลุ่มอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าว

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ

  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ตำบลปะเสยะวอ นายอาลียะห์ เจะอาลี (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าว เล่าขานบ้านเมือง

ฝากกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

พลเดช  ปิ่นประทีป / เขียนให้โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ในช่วงนี้แรงกดดันทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงได้หันกลับไปสู่คณะกรรมาธิการยกร่ (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read
ข่าว ข่าวประชาสังคม

CSO ชายแดนใต้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนธนาคารโลก

ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนธนาคารโลกจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกา เน้นกระบวนการสันติภาพต้องเดินหน้า พร้อมเปิดพื้นที่กลางแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม (เพิ่มเติม…)... อ่านต่อ
1 min read