บันทึกเวทีสภาประชาชน อภิปราย ออนไลน์ ไม่ไว้วางใจรัฐบาล ครั้งที่ 2 : ในญัตติ การผลักดันให้ประเทศไทยไปเจรจาเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)

อ่านบันทึกการเสวนาออนไลน์…
ดาวน์โหลดไฟล์ ebook https://www.ldi.or.th/wp-content/uploads/2021/12/CPTPP.pdf
CPTPP

สภาประชาชน 5 ภาค เปิด”เวทีสภาประชาชนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล (ออนไลน์) ครั้งที่ 2
ในญัตติ : การผลักดันให้ประเทศไทยไปเจรจาเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

เผยแพร่ทางเพจ :
สภาประชาชนภาคใต้, The Reporters, วาระปกป้องแผ่นดินใต้, NGOs. ใต้, FTA Watch, สื่อเถื่อน ข่าว, P-Move