เสวนาออนไลน์ วิกฤติ การปรับตัว และทางออกของชุมชนชายแดนใต้ในสถานการณ์โควิด

ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 16.00-18.00 น.

ชายแดนใต้วิกฤติแค่ไหนในภาวะโควิดระบาด ชุมชนหาทางอยู่รอด ปรับตัวอย่างไร และภาคประชาสังคมจะช่วยกู้วิกฤติได้อย่างไรเสวนาออนไลน์ วิกฤติ การปรับตัว และทางออกของชุมชนชายแดนใต้ในสถานการณ์โควิด
จัดโดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, เครือข่ายไทยแคร์, มอ.สงขลาฯ, สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี, กลุ่มเพื่อนเยาวชนและคนพุทธ

วิทยากร

  1. อาจารย์ ดร.อลิสา หะสาเมาะ
  2. คุณลม้าย มานะการ
  3. คุณมาเรียม ชัยสันทนะ
  4. คุณโชรยา จามจุรี
  5. ดร.กฤษฎา บุญชัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ศูนย์ฟ้าใส เครือข่ายเยาวชน จังหวัดยะลา
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ดำเนินรายการ

ชมคลิปการเสวนา