สทพ. เริ่มโครงการศึกษาผลกระทบและการเปลี่ยนผ่านชุมชนจากภาวะโควิด

สทพ. เริ่มโครงการศึกษาผลกระทบและการเปลี่ยนผ่านชุมชนจากภาวะโควิด

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.) ร่วมกับภาคีวิชาการ และภาคสังคมท้องถิ่นทั่วประเทศ ศึกษาผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจ สังคมจากโควิด ที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนผ่านชุมชนสู่ภาวะปรกติใหม่ที่ชุมชนกำหนดอนาคตตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืน

เป็นที่ตระหนักแล้วว่า สถานการณ์โควิดคงไม่ใช่เรื่องชั่วคราว แต่ส่งผลกระทบอย่างถึงรากต่อโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม ทั้งในระดับประเทศและไปจนถึงระดับชุมชน

ขณะที่รัฐบาล นักวิชาการ และองค์กรทางนโยบายต่างๆกำลังประเมินผลกระทบและกระบวนการฟื้นฟู เศรษฐกิจสังคม แต่เกือบทั้งหมดเป็นไปในระดับมหภาคและภาคเมือง โดยเฉพาะมุ่งเป้าไปที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ และช่วยเหลือสงเคราะห์เชิงปริมาณจากบนสู่ล่างเป็นรายปัจเจกแบบชั่วคราว

แต่ยังไม่มีใครทำความเข้าใจสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่อย่างเป็นองค์รวมและเท่าทันสถานการณ์อย่างแท้จริงพูดง่ายๆ ยังไม่มีใครรู้เลยว่าชุมชนกำลังเจออะไร และอนาคตอันใกล้ ชุมชนจะปรับเปลี่ยนตัวเองไปอย่างไร ในภาวะที่เรียกว่า new normal

วิกฤตครั้งนี้กำลังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ แต่จะเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างเป็นการประเมินสถานการณ์จากชุดข้อมูลที่ไม่รู้จักชุมชนบ้างเป็นการคาดการณ์ด้วยกรอบความคิดเดิมๆว่าสังคมจะกลับไปเหมือนเดิมบ้างเป็นการจินตนาการตามอุดมการณ์ที่อยากจะให้เห็น

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.) ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาติดตามผลกระทบจากวิกฤตโควิดที่มีต่อชุมชน ศึกษาว่าชุมชนกำลังเผชิญอะไร ปรับตัวอย่างไร การช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ มาถึงหรือไม่ โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองสังคมระดับโลกที่กำลังปรับตัวครั้งใหญ่จะส่งผลต่ออนาคตของชุมชนอย่างไร

หากชุมชนไม่คิดและวางแผนเลยเขาจะตกเป็นฝ่ายกระทำหรือถูกชี้นำไปตลอด new normal ที่ว่าก็อาจจะไ่ม่ใช้ new normal ที่มีที่ยืนสำหรับชุมชน

โครงการศึกษาดังกล่าวกำลังเริ่มต้นในเวลานี้ จะมีการนำเสนอผลการศึกษาเป็นระยะ และจะสังเคราะห์ผลทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกเสนอต่อสาธารณะราวเดือนตุลาคม

สทพ. จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจการสร้างการเปลี่ยนผ่านชุมชนสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนโดยอาศัยวิกฤติโควิด มาร่วมกันศึกษาและขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ New Normal ที่จะเกิดขึ้น เป็นภาวะปรกติใหม่ที่ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนกำหนดอนาคตตนเองอย่างเท่าทัน

หน่วยงานไหนอยากจะร่วมศึกษา หรือสนใจร่วมสนับสนุนการดำเนินการ ติดต่อที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา nuchldi@hotmail.com ขอบคุณครับ

รายละเอียดของโครงการวิจัย  Covid19-project