ระดมทุนช่วยชุมชนกะเหรี่ยงลุ่มน้ำขานดับไฟป่า

ไฟป่ากำลังลุกลามอย่างน่ากลัว สร้างฝุ่นควันมหาศาลในพื้นที่ป่าดิบเขาแห่งลุ่มน้ำแม่ขาน ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนในพื้นที่คือ ชุมชนปกากะญอ (กะเหรี่ยง) หมู่ 6 บ้านแม่ลานคำ และหมู่ 11 บ้านป่าคา ซึ่งมีวิถีดูแลรักษาป่าชุมชน และการทำไร่หมุนเวียนวนเกษตรที่ยั่งยืน แจ้งว่า ต้นเหตุจากมีชาวบ้านภายนอกที่ยากจนลักลอบจุดเพื่อหาของป่า บางคนก็จุดเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐที่มาจับกุมชาวบ้านหาของป่า แต่ชุมชนปกากะญอต้องมาได้รับผลกระทบจากกไฟที่เขาไม่ได้ก่อ

ผลกระทบจากไฟป่าไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และกระทบต่อการทำมาหากินของชุมชน แต่อาจกระทบต่อความชอบธรรมในการจัดการป่าชุมชนของพวกเขา เพราะอาจทำให้เจ้าหน้าที่รัฐและคนนอกมองว่าชุมชนเป็นต้นเหตุ จนนำไปสู่การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติออบขานครอบทับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชุมชนซึ่งจะทำให้ชุมชนเดือดร้อน แม้ในความเป็นจริงชุมชนมีการจัดการป่าที่เข้มแข็ง ไร่หมุนเวียนของชุมชนก็ยังไม่ได้มีการจุดไฟตามคำขอของเจ้าหน้าที่รัฐ

ขณะนี้ชาวบ้านกำลังต่อสู้ดับไฟป่าเพียงลำพัง ขาดงบประมาณในการเดินลาดตระเวณดับไฟ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อดับไฟ

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.) จึงขอเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านที่ใส่ใจปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และมุ่งส่งเสริมชุมชนให้จัดการไฟป่าและดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ช่วยระดมทุนสนับสนุนชุมชนผ่านบัญชี

1.นายพฤ โอ่โดเชา ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 544-013638-9

2. มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ธนาคารกรุงไทย สาขาชินเขต ซอย 2/42 ชื่อบัญชี “เพื่อการรับริจาคของมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา”  เลขที่ 678-5-12427-1 (กรณีหากต้องการใบเสร็จฯ เพื่อลดหย่อนภาษี)

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการใบเสร็จเพื่อขอลดหย่อนภาษี ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน กรณีที่นิติบุคคล แนบเอกสารเลขที่บัตรผู้เสียภาษี โดยส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่อีเมล์ nuchldi@hotmail.com

 

สอบถามรายละเอียดที่

1.พฤ โอ่โดเชา ผู้นำชุมชนบ้านแม่ลานคำ โทร 090-979-2517

2.กฤษฎา บุญชัย ผู้อำนวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา โทร 081-658-3352