วันที่  15 พฤศจิกายน  2562

วันที่  15 พฤศจิกายน  2562 บ่าย

ช่วงบ่ายเมื่อวานผมไปเยี่ยมโครงการศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนเชียงใหม่ ที่ ตำบลหนองตองพัฒนาอำเภอหางดง

น่าตกใจมากที่ตำบลหนองตอง มีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 26 หรือราว 2 พันกว่าคน จากประชากร 8,000 กว่าคน

กลุ่มผู้สูงอายุที่นี่เข้มแข็งมากครับมีผู้นำที่เป็นประธานสภาผู้สูงอายุที่ลุกขึ้นมาทำงานเพื่อผู้สูงอายุในชุมชนต่อเนื่องยาวนาน หน่วยงานภาคีต่างๆ ก็ได้เข้าไปร่วมสนับสนุน แต่ที่น่าสนใจคือการเอาวิชาการด้านสถาปัตย์ การออกแบบเพื่อคนทั้งหมดหรือ universal design (UD) มาออกแบบบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำ อ่างล้างหน้า เตียงนอน และอื่นๆที่ปกติคนทั่วไปมักจะไม่ได้นึกถึงหรือออกแบบสำหรับคนชรา โดยกลุ่มผู้สูงอายุได้ร่วมกับนักวิชาการสถาปัตย์และมัณฑนศิลป์ออกแบบการจัดพื้นที่ อุปกรณ์ใช้ชีวิตในบ้าน เครื่องมือออกกำลังกายการฟื้นฟูร่างกายการทำกายภาพบำบัด โดยประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติท้องถิ่นที่หาง่าย ราคาถูกมาทำอุปกรณ์สำหรับการใข้ชีวิตของผู้สุงวัยได้ดี เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิชาการสมัยใหม่เพื่อออกแบบชุมชน และยังร่วมกันทำกิจกรรมผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ ให้กับผู้สูงอายุเองด้วย

การเอาเรื่องการออกแบบ สภาพแวดล้อม เกือบทุกคน universal design ที่สังคมกำลังให้ความสนใจมาก แต่ถ้ามีทั้งนั้น ต้องการการ สนับสนุนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ในขณะนี้แม้หน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องดังกล่าวจะให้ความสนใจแต่ยังไม่มีการขับเคลื่อนสนับสนุนอย่างจริงจังมากนะ ขณะที่ เราจะพบว่าผู้สูงอายุกลายเป็นประชากรที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หากมองในเชิงธุรกิจที่คือกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่สำคัญอาจจะต้องดึงภาคธุรกิจเข้ามาร่วมคิดค้นแบบและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนได้จริงๆ

ที่ผมสนใจคือหากเรา แม็กซิ่งหรือเชื่อมโยงระหว่างงาน buddy home care กับการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยที่ยากไร้ ขาดการดูแลอย่างมีคุณภาพ โดยมีหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาคสังคม ภาครัฐและเอกชน น่าจะเกิดเป็นโมเดลบูรณาการสำหรับสังคมสูงวัยที่ตอนนี้สังคมไทยเข้าสู่สภาวะนั้นแล้ว

 


 

Yesterday afternoon, I visited the environment design center project for everyone chiang mai at Nong Tong Sub-District, develop district.

It’s shocking that nong tong sub-District has high elderly to 26 percent or 2 thousand people from the population of 8,000 people.

The elderly people here are very strong. There is a leader who is the president of the elderly council who has risen to work for the elderly in the community for a long time. All partners have joined to support, but interesting is to take the academic cuddle-Year-old design. All people or Universal Design (UD) comes to design a house, whether it’s toilet, sink, bed, bed and more. Normal people often don’t think or design for nursing. The elderly people have joined the cuddle th and cuddle th the scholars. Design, landscaping, living equipment, home, exercise tools, physical rehabilitation, using local natural materials that are cheap to make the equipment for the life of a good age. It is a local wisdom to design the modern. Community and also together to make an event to make money for the elderly.

The design of almost everyone universal design that society is giving attention to. But if there is any need for a serious support now, even the government-based government-care agencies will pay attention, but there is no drive. Support very seriously as we. The elderly will become a bigger population. If you look at the business, the important big audience may have to pull the business sector into the design and support to be strengthened and sustainable.

What I care about is if we are racing or linked during the buddy home care with the design of the environment for everyone, especially for the high-age, the poor, lack of quality care, with the support of both social and private sector, it should be a model. The Zionist for the high society that now Thai society has entered the condition.

วันที่  15 พฤศจิกายน  2562 บ่าย

ช่วงบ่ายเมื่อวานผมไปเยี่ยมโครงการศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนเชียงใหม่ ที่ ตำบลหนองตองพัฒนาอำเภอหางดง

น่าตกใจมากที่ตำบลหนองตอง มีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 26 หรือราว 2 พันกว่าคน จากประชากร 8,000 กว่าคน

กลุ่มผู้สูงอายุที่นี่เข้มแข็งมากครับมีผู้นำที่เป็นประธานสภาผู้สูงอายุที่ลุกขึ้นมาทำงานเพื่อผู้สูงอายุในชุมชนต่อเนื่องยาวนาน หน่วยงานภาคีต่างๆ ก็ได้เข้าไปร่วมสนับสนุน แต่ที่น่าสนใจคือการเอาวิชาการด้านสถาปัตย์ การออกแบบเพื่อคนทั้งหมดหรือ universal design (UD) มาออกแบบบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำ อ่างล้างหน้า เตียงนอน และอื่นๆที่ปกติคนทั่วไปมักจะไม่ได้นึกถึงหรือออกแบบสำหรับคนชรา โดยกลุ่มผู้สูงอายุได้ร่วมกับนักวิชาการสถาปัตย์และมัณฑนศิลป์ออกแบบการจัดพื้นที่ อุปกรณ์ใช้ชีวิตในบ้าน เครื่องมือออกกำลังกายการฟื้นฟูร่างกายการทำกายภาพบำบัด โดยประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติท้องถิ่นที่หาง่าย ราคาถูกมาทำอุปกรณ์สำหรับการใข้ชีวิตของผู้สุงวัยได้ดี เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิชาการสมัยใหม่เพื่อออกแบบชุมชน และยังร่วมกันทำกิจกรรมผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ ให้กับผู้สูงอายุเองด้วย

การเอาเรื่องการออกแบบ สภาพแวดล้อม เกือบทุกคน universal design ที่สังคมกำลังให้ความสนใจมาก แต่ถ้ามีทั้งนั้น ต้องการการ สนับสนุนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ในขณะนี้แม้หน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องดังกล่าวจะให้ความสนใจแต่ยังไม่มีการขับเคลื่อนสนับสนุนอย่างจริงจังมากนะ ขณะที่ เราจะพบว่าผู้สูงอายุกลายเป็นประชากรที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หากมองในเชิงธุรกิจที่คือกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่สำคัญอาจจะต้องดึงภาคธุรกิจเข้ามาร่วมคิดค้นแบบและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนได้จริงๆ

ที่ผมสนใจคือหากเรา แม็กซิ่งหรือเชื่อมโยงระหว่างงาน buddy home care กับการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยที่ยากไร้ ขาดการดูแลอย่างมีคุณภาพ โดยมีหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาคสังคม ภาครัฐและเอกชน น่าจะเกิดเป็นโมเดลบูรณาการสำหรับสังคมสูงวัยที่ตอนนี้สังคมไทยเข้าสู่สภาวะนั้นแล้ว

Yesterday afternoon, I visited the environment design center project for everyone chiang mai at Nong Tong Sub-District, develop district.

It’s shocking that nong tong sub-District has high elderly to 26 percent or 2 thousand people from the population of 8,000 people.

The elderly people here are very strong. There is a leader who is the president of the elderly council who has risen to work for the elderly in the community for a long time. All partners have joined to support, but interesting is to take the academic cuddle-Year-old design. All people or Universal Design (UD) comes to design a house, whether it’s toilet, sink, bed, bed and more. Normal people often don’t think or design for nursing. The elderly people have joined the cuddle th and cuddle th the scholars. Design, landscaping, living equipment, home, exercise tools, physical rehabilitation, using local natural materials that are cheap to make the equipment for the life of a good age. It is a local wisdom to design the modern. Community and also together to make an event to make money for the elderly.

The design of almost everyone universal design that society is giving attention to. But if there is any need for a serious support now, even the government-based government-care agencies will pay attention, but there is no drive. Support very seriously as we. The elderly will become a bigger population. If you look at the business, the important big audience may have to pull the business sector into the design and support to be strengthened and sustainable.

What I care about is if we are racing or linked during the buddy home care with the design of the environment for everyone, especially for the high-age, the poor, lack of quality care, with the support of both social and private sector, it should be a model. The Zionist for the high society that now Thai society has entered the condition.