สสส.+สช. ผนึกกำลังกันกับหน่วยงานในจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา สสส.+สช. ผนึกกำลังกันกับหน่วยงานในจังหวัดน่านทั้ง ปภ. ป้องกันจังหวัด สาธารณสุข ทหาร นักวิชาการจาก มช. และภาคประชาสังคม ร่วมกันสรุปบทเรียน – ขยายผลการจัดการภัยพิบัติจากระดับอำเภอที่เวียงสา (บนฐานศูนย์เครือข่ายรับมือภัยพิบัติ ของ 8 อปท. อ.เวียงสา) สู่การจัดการระดับจังหวัดน่าน ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สำนักงาน ปภ.น่าน 
มีข้อค้นพบสำคัญ คือ

1) ต้องมีระบบข้อมูลที่เชื่อม Macro-Micro scale

2) มีกระบวนการมีส่วนร่วม

3) มีแนวปฏิบัติร่วมกัน

ที่ประชุมตกลงร่วมกันที่จะขยายขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานสู่ อ.เมือง และ อ.ท่าวังผา โดยจะร่วมกันซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฯ ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนนี้
ส่วนแนวงานสำคัญที่จะขยายไปสู่พื้นที่อื่น ได้แก่ การสนับสนุนการจัดระบบข้อมูล, การพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ความเสี่ยง, การวางแผนเพื่อดำเนินการลดความเสี่ยง และปฏิบัติการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยง ฯลฯ