คลิปวิดีโอ กลุ่มเยาวชนตำบลพ่อมิ่ง : เยาวชนจิตอาสาในจังหวัดชายแดนใต้

โครงการเยาวชนตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จัดทำโดยเยาวชนตำบลพ่อมิ่ง