หนังสือ หยั่งราก ผลิใบ

กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน เริ่มจากการทำความเข้าใจระบบชุมชน หรือการแตกกรอบคิดในการศึกษาชุมชน


อ่านฉบับเต็มได้ที่