Fact sheet ช.ช.ต.

รวบรวมเรื่องราวของสามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการเล่าเรื่องของชุมชนต่างๆ

*กด download ไฟล์ PDF ได้ที่ชื่อชุมชน

บ้านพ่อมิ่ง


บ้านนาจาก


บ้านใหม่


ตลาดเก่า


ทอนอามาน


ปาตายาระ


โคกพะยอม


ช้างให้ออก


โคกเคียน


ตรื้อปา


กุนงจนอง


กือเม็ง


พิทักษ์ลิขิต


บ้านลุ่ม


ตุปะ


ควนนางา


ชุมบก


เกาะสะท้อน


ทุ่งเค็จ


สะโต


กาแป๊ะกอตอนอก


บ้านแยะ


ปูยู


กูวา


ควนโนรี


กาแลตาแป