เมล็ดพันธุ์ ชีวิตบูรณาการ

“เมล็ดพันธุ์ ชีวิตบูรณาการ” ถือเป็นคู่มือการเรียนรู้ และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม ภายในบรรจุแน่นด้วยเนื้อหา ปรัชญา ความรู้ ทฤษฎี และทักษะกระบวนการ  จำนวน ๓๐๔ หน้า  เขียนโดย กรรณจริยา สุขรุ่ง, ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และสุภาพ สิริบรรสพ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แล้วคุณจะพบว่า “สูงสุดของการบูรณาการ คือ ความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม”