สภาประชาชนในสถานการณ์ประชาภิวัฒน์

สภาประชาชนในสถานการณ์ประชาภิวัฒน์

ข้อสรุปจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทยครั้งที่ 2

29 พฤศจิกายน 2556

ดาวน์โหลด (copy link)

http://www.4shared.com/office/cRqy9I8Tce/_edit3pdf_.html