ระบบการปฏิรูปการปกครองและกระจายอำนาจ

ระบบการปฏิรูปการปกครองและกระจายอำนาจ

ข้อเสนอจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

ดาวโหลด (copy link)

http://www.4shared.com/office/rPy2Evsqce/Book1_05.html