พิทักษ์ลิขิต

พิทักษ์ลิขิต

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)
หลังจากสร้างอาคารเอนกประสงค์เสร็จ ชาวบ้านประจักษ์แก่ตัวเอง ถึงประโยชน์ของการมีพื้นที่ส่วนกลาง ที่ดึงหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาทำกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น
 
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ