ประชาชนจัดการตนเอง

ประชาชนจัดการตนเอง

5 กรณีศึกษาจากภาคสนาม

ข้อสรุปจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ 1

25 ตุลาคม 2556

ดาวน์โหลด (copy link)

http://www.4shared.com/office/0cOVfZYVce/book_people_final.html